יהושע ח בחרוזים

קוד: יהושע ח בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il

ברוריה בן-דוד (וייס)

יהושע השביע את צבא הלוחמים,
בשלל יריחו לא נוגעים.
עכן הפר את הפקודה
ואף ה' בעמו חרה.
אנשי העי הערוכים למלחמה,
הכו בישראל שלושים ושישה,
ה' אמר לא אוסיף להיות עמכם
אם לא תבערו החרם מקרבכם.
עכן שלם בחייו וברכושו,
בגורל שהופל נגלה מעלו,
יהושע קבע אותות מוסכמים,
לפעולה משולבת בין הלוחמים.
ממזרח הוא וצבאו כביכול נסוגים.
אנשי העי אחריהם דולקים,
יהושע נותן האות לאורבים,
לעי הנטושה לוחמיו חודרים,
את העיר מציתים.
למראה תימרות עשן השריפה,
נסוגים הרודפים לעירם בבהלה.
הנרדפים הפכו לרודפים,
אנשי העי לפי חרב נופלים.

תגובות