יהושע י בחרוזים

קוד: יהושע י בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: meida10 @ gmail.com

גבעון הייתה ממלכה גדולה,
וכל אנשיה גיבורי מלחמה,
בבריתה עם הפולש הזר
החלישה את מלכי ההר.

חמשת מלכי האמורי נקבצו למלחמה
על העיר גבעון שבהם בגדה.
אל הגלגל יצאו בהולים
שליחי גבעון הנצורים.
אנא אל תרף ידך! עלה אלינו לעזרה!
נקבץ עלינו האמורי למלחמה.

ויהושע עלה מן הגלגל עם גיבורי המלחמה
ויכה את האמורי מכה גדולה.
גם מן השמים נעשו נסים
אבני ברד הרבו באויב חללים.

השמש דמם הירח עמד,
יומיים היו ליום ארוך אחד.
ולא היה עוד כפלא הזה
לפניו ואחריו עד היום הזה.

מתוך שיעורים בספר יהושע/ברוריה בן דוד (וייס)

תגובות