יהושע כב בחרוזים

קוד: יהושע כב בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il


שבעי קרבות ונדודים,
בני ראובן מנשה וגד לנחלתם פונים.
בעבר הירדן מזרחה בין עדרים,
ילדיהם לשובם מייחלים.
אך למען תיזכר האחווה,
בין שבטיהם לשאר בני האומה,
מזבח מצבה לזיכרון מקימים,
עדות עד לחלקם באלוקי העברים.
בני ישראל נקהלו לצבא,
על אחיהם נכונים למלחמה.
חשד נורא בלבם נולד,
כי המזבח למרד בה' נועד.
ויענו אותם בני שבטי המזרח,
חלילה לנו מלחטוא בכך,
אם במרד ואם במעל בל נושע,
כי פחד נולד בלבנו,
פן יאמרו ילדיכם אין חלקכם באלוקינו.
לא לזבח ולא לעולה תבנית המזבח נוצרה.
כי עדות לדורותיכם ולבנינו,
כי אלקי ישראל הוא אלוקינו.

ברוריה בן-דוד (וייס)/ שיעורים בספר יהושע
אתר:www.mycreation.co.il

תגובות