לחדש = לעשות אותו דבר מחדש

קוד: לחדש = לעשות אותו דבר מחדש בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: מורה לתורה משה דין

אל: daian1 @ 013.net

בספר היובלים כתוב:
(יז) ויהי ישראל בארץ מצרים שבע עשרה שנה. ויהי כל ימי חייו שלושה שבועים שבע שנים וארבעים ומאת שנה. (יח) וימת בשנה הרביעית לשבוע החמישי ליובל הארבעים וחמשה.
(יט) ויברך ישראל את בניו לפני מותו, ויגד להם את כל אשר יקרא אותם בארץ מצרים, ואת אשר יבוא עליהם באחרית הימים. (כ) את כל הגיד להם, ויברך אותם ויתן ליוסף פי שנים בארץ (כא) וישכב עם אבותיו ויקבר במערת המכפלה בארץ כנען אל אברהם אביו בקבר אשר כרה לו במערת המכפלה בארץ חברון. (כב) ויתן את כל ספריו ואת ספרי אבותיו אל לוי בנו לשמור אותם ולחדש אותם לבניו עד היום הזה.
ובספר שמואל א כתוב:
(יד) וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל הָעָם לְכוּ וְנֵלְכָה הַגִּלְגָּל וּנְחַדֵּשׁ שָׁם הַמְּלוּכָה:

(טו) וַיֵּלְכוּ כָל הָעָם הַגִּלְגָּל וַיַּמְלִכוּ שָׁם אֶת שָׁאוּל לִפְנֵי יְהֹוָה בַּגִּלְגָּל וַיִּזְבְּחוּ שָׁם זְבָחִים שְׁלָמִים לִפְנֵי יְהֹוָה וַיִּשְׂמַח שָׁם שָׁאוּל וְכָל אַנְשֵׁי יִשְׂרָאֵל עַד מְאֹד:

משמעות המילה לחדש היא לרענן במחודש וכי הנביאים והכהנים בני לוי כן חדשו את התורה במובן הזה אך לא הוסיפו ולא גרעו
אך לדאבוני הרב שרלו בהרצאתו [הנה הקישור]
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3769745,00.html

חושב יובל שרלו שהנביאים לא חדשו את התורה אך האמת שהוא חושב כמוני שהם כן חדשו אך רק בגלל שיש לו כשל בשפת הקודש הוא לא דיבר נכונה ואם לא היה מדבר עם אחיו יותר מדי לועזית אולי היה מבין יותר עברית עצוב מאד שמנהיגי הציבור הדתי לא יודעים את שפת הקודש

תגובות