חשק שלמה

קוד: חשק שלמה בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: חגי הופר

אל:

מלכים א', ט', 1: "ויהי ככלות שלמה לבנות את-בית-יהוה ואת-בית המלך ואת כל-חשק שלמה אשר חפץ לעשות".

מעניין הביטוי 'חשק שלמה', שכן זכור לנו כי שלמה היה בעל חשק גם בכל מה שקשור בנשים, שהיו לו אלף מהן. אכן, שלמה היה איש בעל אמביציה גדולה מאוד וזה התבטא בכמה אופנים בחייו. כל מה שהוא עשה אמר פאר והדר וגדולה. ואכן, את האמביציה הזו - ידע כל אדם - אפשר לנתב לכיוונים חיוביים, כמו בניית המקדש, או לכיוונים חיוביים פחות, כמו ריבוי נשים, שנאסר על המלך בתורה. במאמר מוסגר עוד יאמר, שמפליא איך המלך הגדול הזה, בונה המקדש, ידיד ה', גם עבר על כל איסורי המלך שבתורה - ריבוי נשים, ריבוי סוסים וריבוי כסף וזהב. אך אם נחזור לענייננו, לניתוב יעיל של האנרגיה, על כך אומר הכתוב, גם הוא של מלך - משלי, לא', 3: "אל תתן לנשים חילך ודרכיך למחות מלכין".

תגובות