חלציים = משל לגבורה, משל לאמונה

קוד: חלציים = משל לגבורה, משל לאמונה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

"שאלו נא וראו אם ילד גבר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון" (ירמיה, ל', 6). 

החלציים הם סימן לגבורה אך גם לאמונה:

כך בביטוי "יוצא-חלציים", שהוא צאצא הגבר - לגבורה, וכך במצוות ברית-המילה - לאמונה. 

כך באמור - "לא נפתח אזור חלציו" (ישעיה, ה', 27) - לגבורה, וכך באמור - "והיה צדק אזור מתיו והאמונה אזור חלציו" (ישעיה, יא', 5) - לאמונה.

כך אנו מוצאים באליהו - "וישנס מותניו" (מלכים א', יח', 46) - לגבורה, ובאיוב - "אזור נא כגבר חלציך ואשאלך והודיעני" (איוב, לח', 3), מכיוון שמענה לשאלה לא דורש גבורה מיוחדת, על כן זה - לאמונה. 

ואולי יש איזהו קשר בין גבורה ואמונה. כך בשמשון, למשל, וכן ביהושע וכיוב'.


תגובות