מילים שיש רק בספר הושע

קוד: מילים שיש רק בספר הושע בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: מוטי אהרוני

אל: האתר

תגובה ל: הושע שנכתבה ב23:06:58  16.03.2005


מילים הבאות רק בספר הושע:

אֱהִי (יג 10, 14)

מַשְׂטֵמָה (ט 7, 8)

תגובות