נכוחה = צדק גלוי

קוד: נכוחה = צדק גלוי בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

"ולא ידעו עשות נכחה" (עמוס, ג', 10).
מהו 'נכחה'? זהו מושג יסודי מאוד בצדק. וכן אומר ישעיה (ישעיהו נט', 14) - "ונכחה לא תוכל לבוא". הפירוש המודרני של זה יאמר, כי זה הכלל האומר, כי 'הצדק צריך גם להיראות ולא רק להיעשות'. או החכמה האחרת האומרת, כי מי שנוהג בצדק ושלם עם עצמו יכול להביט ישר לעיניים. זה נכחה. להביט לנוכח ולא מסביב. שהכול גלוי ידוע תחת השמש. בלי שוחד, המעוור עיני חכמים, ובלי דרכים עקלקלות. כמו שהוא אומר - "בצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש. כולם נכחים למבין וישרים למצאי דעת" (משלי, ח', 8-9).

תגובות