מילים שיש רק בספר מיכה

קוד: מילים שיש רק בספר מיכה בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: מוטי אהרוני

אל: האתר

תגובה ל: מיכה שנכתבה ב23:14:18  16.03.2005


מילים הבאות רק בספר מיכה:

(אֹיֶבֶת) אֹיַבְתִּי (ז 8, 10)

תגובות