מילים שיש רק בספר חבקוק

קוד: מילים שיש רק בספר חבקוק בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: מוטי אהרוני

אל: האתר

תגובה ל: חבקוק שנכתבה ב23:16:00  16.03.2005


מילים הבאות רק בספר חבקוק:

(מִכְמֶרֶת) בְּמִכְמַרְתּוֹ (א 15), לְמִכְמַרְתּוֹ (א 16)

תגובות