תתחדש כנשר נעוריכי

קוד: תתחדש כנשר נעוריכי בתנ"ך

סוג: מצגת

מאת: רמי ניר

אל:

מאז קראתי לראשונה את תהלים קג, לא היה ספק בלבי כי הברכה:

תהלים קג5: "הַמַּשְׂבִּיַע בַּטּוֹב עֶדְיֵךְ, תִּתְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיְכִי"

מסתמכת על ידע המקיף מרחב של עולם ומלואו, ויש בה ידע על חילוף חומרים יחודי.

לא היה ספק בלבי כי דוד המלך ידע את סודו של הנשר המסוגל לחדש "נעורים", קרי, לבנות מחדש את הפיזיונומיה של גופו המזדקן ולחזור ולהיבנות בתהליך יחודי של מערכת חילוף החומרים להיות נשר בעל מערכות פיזיונומיה "צעירה".

והנה, נתקבל (בדואר אלקטרוני) מאת יוצר אלמוני הקובץ " תתחדש כנשר נעוריכי" המציג בתמונות והסברים את סגולתו היחודית של הנשר לחזור בשנת ה-40 לחייו אל מרום קינו למשך 150 יום, שם (ביסורים וללא מזון) ישבור את חרטומו הזקן והבלתי יעיל כדי לגדל חרטום חדש "צעיר" ובאמצעותו ימרוט את נוצות כנפיו הזקנות ואת טפריו הזקנים כדי לגדל נוצות צעירות לכנפיו וטפרים צעירים לאצבעותיו, ועם סיום תהליך ההתחדשות הפיזיונומית ימשיך לחיות כנשר טורף צעיר ומחודש עוד 30 שנה.

סגולתו זו של הנשר לחדש את נעוריו מהווה עדות לסגולתם של צאצאי שושלת מאריכי הימים, בה נכללו אברהם יצחק ויעקב, אשר הולידו ביקהה. אלה הצאצאים אשר הוליד מזרעו שת, בנם (זרעם) של חוה ואדם הראשון, אשר הם (אדם וחוה) מעפר נבראו, לחיות בגן-עדן "בצלם" בדמותו של אלהים, כדי להיות משבחים את הבריאה. ואכן, במשך מאות שנים הולידו צאצאים ועסקו בעבודת האדמה.

מקורות ופירושים נוספים

מאת: אראל סגל, י"ג אלול ה'תש"ע.

המשביע בטוב עדייך

מהו עדי? ואיך אפשר להשביע אותו?

1.בלשון המקרא עדי הוא תכשיט, ויש שפירשו שבפסוק זה הכוונה לגוף, שהוא כמו תכשיט לנפש. ראו משלי יא22: "נֶזֶם זָהָב בְּאַף חֲזִיר, אִשָּׁה יָפָה וְסָרַת טָעַם" (פירוט).

2. ויש שפירשו עדי = פה: "עדיך - הפה יקרא כן, כמו עדיו לבלום (לעיל ל"ב)." (מצודות). גם לפי זה הכוונה הכללית דומה - ה' משביע את הגוף.

אולם, מכיוון שכל הפרק מדבר על הנפש, מסתבר יותר שגם הפסוק שלנו מדבר על שבע רוחני:

"עדיך - מלשון עוֹד, מציין המציאות שהיא עודה בעולם. המשביע בטוב עדיך - שבעודה כלואה בגויה, משביע אותה בטוב נפשי, מה שנתן לה תורה ומצוות, שהם מזון הנפש, שזה מצד חסדי ה' עליה" (מלבי"ם).

תתחדש!

בלשון ימינו, כשאדם קונה בגד חדש, מברכים אותו ואומרים לו " תתחדש! ". הנוסח המלא של הברכה מופיע בפסוק שלנו " תתחדש כנשר נעורייכי ", ומשמעותה של הברכה היא "כמו שזכית ללבוש בגד חדש, כך גם אתה עצמך תתחדש ותחזור לימי נעוריך".

כנשר נעורייכי

רעיון דומה לתיאור המופיע במצגת נזכר בדברי המפרשים, למשל: "תתחדש כנשר נעוריכי - כנשר הזה, שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה. ויש מדרש אגדה, על מין נשר, שכשמזקין חוזר לנערותו" (רש"י). אולם לא הצלחתי למצוא לו מקורות מדעיים.

יש שפירשו את ההתחדשות של הנשר כמשל להתחדשות של הגוף: "כמו הנשר, מחדש כנפיו מעשר שנים לעשר שנים וחוזר הוא לימי נעוריו, כן תתחדש ימי נעוריו באמיץ כח ובבריאות" (מצודות);

ויש שפירשו אותה כמשל ליציאה של הנפש מהגוף: "שבעת תצא מן הגוף תתחדש כנשר, אשר ימרטו נוצותיו ויתחדש בנוצות וכנפיים חדשים, בם יגביה עוף לשמיים; כן, אחר שתפשוט גופה העפרורי, תלבש מחלצות, בם תעוף אל מעונה ואל בית אביה"

ולענ"ד, יש לפרש אותה כמשל להתחדשות הנפשית של האדם העושה תשובה, הדומה לתינוק שנולד.

הנשר משמש בתנ"ך כמשל לתכונות רבות נוספות.


תגובות