תוספת ל: תהלים קמד

מאת: חגי הופר

אל:

נכתב ב: 04:58:11  05.08.2009, כתוספת/תגובה ל: תהלים קמד

"וימינם ימין שקר" (תהילים, קמד', 8, 11).
ימין היא יד הכוח כך שעל-פי הפסוק כל המסתמך על כוח תפישת עולמו שקרית, ככתוב - "כי לא בכוח יגבר איש" (שמואל א', ב', 9), "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי" (זכריה, ד', 6), כי הכוח הוא לאלוהים - "ימינך ה' נאדרי בכוח" (שמות, טו', 6). הרוצה יכול לראות מכאן אמירה ביחס לימין הפוליטי, לא רק בארץ, אשר תפישת עולמו מתבססת לרוב על כוח. על הסתמכות כזאת נאמר קודם לכן בפסוק - "אשר פיהם דיבר שוא". מנגד נכון גם לומר, כי ימינם מנוגדת לימין אחרת, ימיננו, אשר היא ימין אמת. ימין אמת כזאת היא, למשל, ידיו של משה, ככתוב - "ויהי ידיו אמונה" (שמות, יז', 12).

תגובות