ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמד

1 לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה.
2 חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי.
3 יהוה מה-אדם ותדעהו בן-אנוש ותחשבהו.
4 אדם להבל דמה ימיו כצל עובר.
5 יהוה הט-שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו.
6 ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם.
7 שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר.
8 אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר.
9 אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה-לך.
10 הנותן תשועה למלכים הפוצה את-דוד עבדו מחרב רעה.
11 פצני והצילני מיד בני-נכר אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר.
12 אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחטבות תבנית היכל.
13 מזוינו מלאים מפיקים מזן אל-זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו.
14 אלופינו מסבלים אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו.
15 אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות