החפזון הוא מהשטן

קוד: החפזון הוא מהשטן בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל:

"החפזון הוא מהשטן" בתנ"ך?
-משלי יט2: "גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא".
וכן שאר הופעותיה של המילה "אץ" במשלי הן לשלילה:
משלי כא5: "מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור" (ואגב, נראה לי שזה המקור למילה חרוץ במשמעה המודרני - זריז ומהיר, שהרי בדרך כלל בתנ"ך משמעה זהב או אבן טובה. והיא גם נשמעת דומה ומתחרזת ל-אץ).
משלי כח20: "איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה"
משלי כט20: "חזית איש אץ בדבריו תקוה לכסיל ממנו".
עוד המילה אץ מופיעה בספר יהושע ביחס לדומם - השמש והר אפרים.

תגובות