מידת החיפזון, פזיזות

קוד: מידת החיפזון בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות