צלחת ולהצליח?

קוד: צלחת ולהצליח? בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

יש צלחת -
משלי יט24: "טמן עצל ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה"
משלי כו15: "טמן עצל ידו בצלחת נלאה להשיבה אל פיו"

ויש להצליח -
מלכים א כב15: "ויבוא אל המלך ויאמר המלך אליו מיכיהו הנלך אל רמת גלעד למלחמה אם נחדל ויאמר אליו עלה והצלח ונתן ה' ביד המלך"

(ויש גם לצלוח, שקרוב ללהצליח)

למישהו יש רעיון מה הקשר ביניהם אם בכלל?

(ואגב, גם רוח ה' 'צולחת' -
שמואל א י6: "וצלחה עליך רוח ה' והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר"
גם "אז ישכיל עבדי" מפרש רש"י - אז יצליח).

תגובות