מילים שיש רק בספר עזרא

קוד: מילים שיש רק בספר עזרא בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: מוטי אהרוני

אל:

תגובה ל: עזרא שנכתבה ב12:17:44  17.05.2005


מילה (למעט מילים ארמיות) הבאה רק בספר עזרא:  

(אֲגַרְטָל/אֲגַרְטֵל) אֲגַרְטְלֵי (א 9)

תגובות