תיאורים מוחשיים ואנושיים של ה'

קוד: המחשה של ה' בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות