אלים = כוחות

קוד: אלים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מקובל לחשוב, שההבדל העיקרי בינינו לבין העמים האחרים שחיו בתקופת התנ"ך הוא המונותיאיזם - אנחנו מאמינים באל אחד, ושאר העמים האמינו באלים רבים. אך זה אינו מדויק, כי בכמה מקומות בתנ"ך נזכרו אלים רבים, למשל ( שמות טו11): " מי כמוכה באלים ה', מי כמוכה נאדר בקודש...".

המפרשים הסבירו פסוק זה בדרכים שונות (ראו בהמשך), אך לדעתי אין כאן כל בעיה, כי ברור ומוסכם על כולם שבטבע יש כוחות רבים. בימינו מאמינים, שהעולם הפיסיקלי נשלט ע"י שלושה כוחות (כוח הכבידה, הכוח האלקטרומגנטי-חלש, והכוח הגרעיני-חזק); בעבר לא הכירו כוחות אלה, וחשבו שכל כוכב וכל תופעת טבע הם כוח בפני עצמו - השמש, הירח, הגשם, הים וכו'.

אין ספק שכוחות אלה קיימים; המחלוקת שבינינו לבין העמים האחרים הייתה, שהם האמינו בכך שכוחות הטבע הם עצמאיים, לכל אחד יש בחירה חופשית, ולכן כדאי לעבוד כל אחד מהם בנפרד; ואנחנו גילינו את ה' - הבורא והמנהיג של כל הכוחות הללו, שרק לו יש בחירה חופשית, ולכן יש לעבוד רק אותו.


נספח - פירושים על הפסוק " מי כמוכה באלים ה' "

תגובות