יציאת מצרים בדברי הנביאים

קוד: יציאת מצרים בדברי הנביאים בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אשר וייזר

אל: סיני כ' כרך מא' ע"מ שמב-שמז

מתוך אתר דעת


בעוד שהתורה מספר שמות ואילך עומדת כולה בלא יוצא מן הכלל תחת הרושם של יציאת מצרים והנדודים במדבר עד ערבות מואב על ירדן יריחו, שהרי גם הפרשיות, שאינן קשורות לכאורה ליציאת מצרים באופן ישיר, לא תהיינה מובנות בלא הרקע הכללי, שעורר בעם כוחות נרדמים והציב לפניו מטרות רחוקות, שדרשו הכנות לקראת חיים עצמאיים בארץ העומדת להיכבש לפניהם, משתמשים הנביאים באופן יחסי מעט בנושא של יציאת מצרים. העיקר בעיניהם הוא לא העבר לשם העבר, אלא ההווה לאור העבר, היינו חיזוק ההווה על יסודות העבר, ובדרך אגב הם מפרשים ומאירים את העבר הגדול לפי הבנתם הם, וכנראה גם לפי מסורות שהיו עוד חיות בזמניהם, מסורות שהגיעו אליהן בעל פה, או כרשימות פרטיות, שנרשמו בזמנן לשם זיכרון דברים על ידי טובי האנשים בלי אופי של רשמיות ומקדש, והיו ידועות לקהל שומעיהם, לפיכך יש שהסתפקו ברמז בלבד. כלומר, כשם שבהלכה הייתה תורה שבעל פה, שהייתה מסבירה את התורה שבכתב, המכילה בעיקר אבני היסוד, כך גם בעניינים היסטוריים היו מסורות בעל פה, שהוסיפו הסבר על מה שנמסר בתורה שבכתב, המכילה גם בעניינים אלה רק יסודות וראשי גשרים. ומכיוון שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, לפיכך מעניינת כל ידיעה אצל כל נביא לחוד, נביא נביא וצביונו. מכאן הערכות חשובות מתוך השקפות של זמנים שונים על העניין, שהצד השווה שבהן, שבהתחברותן יחד מהוות בנין אחד המפיץ אור על הרבה עניינים בלתי ידועים לנו ממקום אחר.

בסיכום יש לומר, שלנביאים היו מסורות נוספות והערכות משלהם על יציאת מצרים, שיציאת מצרים הייתה תמיד לפני עיניהם, שראו בה את ימי נעוריה המוצלחים של האומה, ימי ההתגבשות, שעם העליות והירידות, הרוגז והרצון, לא עזבה ה' ועמד תמיד לימינה. הרי ליחס כזה מה' לעמו התפללו הנביאים. לפיכך בימים הקשים עוררו את ימי יציאת מצרים ושמו אותם הגבול הנכסף של ההווה הקשה שלהם. לפיכך פירשו והסבירו מה שכתוב בתורה והוסיפו עליהם מן המסורות שהיו שמורות בעל פה. המקטרגים על נביאינו הגדולים והמסכסכים את הזמנים של חיבור כתבי קדשינו, ישימו להם דברים אלה לאות ולנס, ילמדום ויערכום, ומובטחנו, שאם יכירום לפני ולפנים יאור להם באור ויחזרו בהם. ובמקום הבילוש לרעה במקרא כדי לגלות כאילו את חסרונותיו, ילמדו את הצדק והמוסר של נביאינו, אהבת האדם והאמת, כדי להציל את האנושות מציפורני השטן.


ע"ע יום ולילה ביציאת מצרים

תגובות