ואנכי השמדתי את האמורי מפניכם

קוד: ביאור:עמוס ב9 בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: אראל

אל:

עמוס ב9-10: " וְאָנֹכִי הִשְׁמַדְתִּי אֶת הָאֱמֹרִי מִפְּנֵיהֶם, אֲשֶׁר כְּגֹבַהּ אֲרָזִים גָּבְהוֹ וְחָסֹן הוּא כָּאַלּוֹנִים, וָאַשְׁמִיד פִּרְיוֹ מִמַּעַל וְשָׁרָשָׁיו מִתָּחַת. וְאָנֹכִי הֶעֱלֵיתִי אֶתכם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם, וָאוֹלֵךְ אֶתכם בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה, לָרֶשֶׁת אֶת אֶרֶץ הָאֱמֹרִי "

הנביא עמוס הוכיח בעיקר את העשירים, על כך שהם פוגעים בשכבות החלשות. בין שאר הטיעונים שלו הוא אמר גם: "אתם חושבים שאתם עשירים וחזקים, ומרשים לעצמכם לפגוע בחלשים, אבל רק לפני כמה דורות, כולכם יחד הייתם הצד החלש, ונאלצתם לעמוד מול האמורים הגבוהים והחזקים, ואני עזרתי לכם במלחמה זו ונתתי לכם לרשת את ארצם". 

יש אנשים שהתרגלו להיות עשירים וחזקים, למצות את הדין עם החלשים ולא לוותר להם, כמו שהוכיח עמוס בפסוקים הקודמים: " על מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעלים. השאפים על עפר ארץ בראש דלים, ודרך ענוים יטו, ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי. ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח, ויין ענושים ישתו בית אלהיהם. "

אנשים כאלה צריכים לפעמים שינערו אותם, ויזכירו להם שגם הם היו פעם חלשים, והם עלולים להיות שוב חלשים בעתיד. אולי המחשבה הזאת תעורר בהם את מידת הרחמים.

מקורות ופירושים נוספים

מדוע הזכיר הנביא, בתוך כל התוכחות החברתיות, את השמדת האמורי מפני בני ישראל? מדוע דווקא האמורי מכל שבעת עממי כנען? ומדוע הזכיר את גובהם וחוסנם - " אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוא כאלונים "?

1. לפי דברינו, המטרה של עמוס היא לעורר בשומעיו העשירים אמפתיה והזדהות עם השכבות החלשות בעם ישראל, בכך שייזכרו שגם הם היו פעם חלשים. בתורה ישנם כמה פסוקים המשתמשים באותו רגש ביחס לגרים:

  • שמות כב20: " וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ, כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם "
  • שמות כג9: " וְגֵר לֹא תִלְחָץ, וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם אֶת נֶפֶשׁ הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם "
  • ויקרא יט34: " כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגָּר הַגֵּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ, כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם "
  • דברים י19: " וַאֲהַבְתֶּם אֶת הַגֵּר, כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם "
האמורי נחשב לעם החזק ביותר בעממי כנען (ראו התכונות המיחדות את האמורים), והזכרתם מעצימה את תחושת החולשה.

2. וייתכן שהמטרה היא לעורר בשומעיו העשירים פחד ולערער להם את הביטחון בכוחם: " הלא אף את העכו"ם, אשר לא ידעוני, אני מענשם בעונם, כי הלא השמדתי מפניהם את האמורי, שהיה גבהו כארז וחזק כאילן אלון.. ואתם הלא ידעתם אותי, כי אנכי העליתי אתכם וגו' וספקתי צרכיכם במדבר ארבעים שנה לבוא לרשת את ארץ האמורי " ( מצודות) . אפילו האמורים, שהיו החזקים ביותר מבין עממי כנען, הושמדו בגלל חטאיהם. פירוש זה מתאים לפסוקים הבאים, המדגישים שגם החזקים לא יצליחו להימלט מהפורענות:

  • עמוס ב14: " וְאָבַד מָנוֹס מִקָּל, וְחָזָק לֹא יְאַמֵּץ כֹּחוֹ, וְגִבּוֹר לֹא יְמַלֵּט נַפְשׁוֹ "

3. ייתכן שהמטרה היא לעורר בשומעיו את מידת הכרת הטוב כלפי ה', ומתוך כך את הרצון לחזור בתשובה. האמורי היה העם שבני ישראל הכי פחדו ממנו, ולכן הזכרת האמורי מעוררת יותר את הכרת הטוב.

4. בני ישראל חטאו בעבודה זרה ובגילוי עריות. ה' רצה להראות לבני ישראל שהוא – מצדו – עשה את כל המאמצים האפשריים כדי למנוע מהם לחטוא (ע"פ מלבי"ם) :

  • הוא השמיד את האמורי – העם שהיה הכי פרוץ בעבודה זרה מכל עממי כנען - כדי שהאמורי לא יחטיא אותם בעבודה זרה.
  • הוא הוציא אותם מארץ מצרים – שהיתה מאד פרוצה בעריות - כדי שהמצרים לא יחטיאו אותם בעריות; (כמו שרואים בפרשת העריות (ויקרא יח), שמתחילה במילים: " כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו... " ).
  • הוא הקים מבניהם לנביאים – כדי שיגידו להם את דבר ה' וכך לא יצטרכו לפנות לאמצעים של עבודה זרה (כמו שכתוב בדברים יח 14 - 15: " כי הגויים האלה, אשר אתה יורש אותם-- אל מעוננים ואל קוסמים , ישמעו; ואתה--לא כן, נתן לך ה' אלוהיך. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך ה' אלוהיך: אליו, תשמעון. ":הנביא הוא מעין תחליף לאמצעי-הייעוץ של העכו"ם) .
  • והקים מבחוריהם לנזירים –שיתנזרו מהיין וכך לא יגיעו לפריצות ולגילוי עריות.

ואשמיד פריו ממעל ושורשיו מתחת

" ואשמיד פריו ממעל - שרים העליונים, ושרשיו מתחת - שרים התחתונים. דבר אחר: הצרעה היתה מסמא עיניהם מלמעלה, ומסרסתן מלמטן " ( רש"י ).

מאמרים נוספים

תגובות