סוף עידן הדינוזאורים

קוד: מבנה צפניה ב בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

בפרק א ניבא צפניה על הסוף שיבוא על הכל  ביום זבח ה'.

בתחילת פרק ב (1-3) הסביר צפניה, שיהיו אנשים שיינצלו מהסוף של הכל - הגוי לא נכסף, ענווי-הארץ, העניים שאינם בוטחים בכספם.

כלומר, ביום זבח ה' ייפגעו בעיקר החזקים והעשירים, גדולי ישראל, ה"דינוזאורים" של העם. החלשים והעניים, הענווים והקטנים, יצליחו (אולי) לשרוד.

בהמשך הפרק (צפניה ב4-15) מנבא צפניה, שגם בעמים הסמוכים לישראל יישמדו ה"דינוזאורים", והענווים שישרדו יוכלו לרשת את ארצם:

לסיכום, בפרק זה מתאר הנביא איך כל ה"דינוזאורים" - מכל הכיוונים - יישמדו ביום ה', ורק הקטנים יישארו ויירשו את ארצם.

 

תגובות