משלי תבואה בספר הושע

קוד: משלי תבואה בספר הושע בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

באמצע ספר הושע ישנן כמה נבואות על תבואה ועבודת-אדמה, וניתן לראות בהן ירידה הדרגתית (הדגשתי את הפסוקים המקבילים):

נבואה ראשונה: (הושע ז13-15): אוי להם כי נדדו ממני, שוד להם כי פשעו בי ; ואנוכי אפדם -- והמה דיברו עליי כזבים . ולא זעקו אליי בליבם , כי יילילו על משכבותם ; על דגן ותירוש יתגוררו , יסורו בי . ואני ייסרתי , חיזקתי זרועותם ; ואליי יחשבו רע ...

(הושע ח7-8) כי רוח יזרעו, וסופתה יקצורו; קמה אין לו, צמח בלי יעשה קמח -- אוליי יעשה , זרים יבלעוהו . נבלע ישראל ; עתה היו בגויים , ככלי אין חפץ בו . - כאן הם זורעים רוח וקוצרים סופה; גדל להם צמח, אך אין בו קמח.

נבואה שניה: (הושע ט1-6): אל תשמח ישראל אל גיל כעמים, כי זנית מעל אלוהיך ; אהבת אתנן , על כל גורנות דגן . גורן ויקב לא ירעם; ותירוש יכחש בה . לא יישבו בארץ ה '; ושב אפריים מצריים , ובאשור טמא יאכלו . לא ייסכו לה ' יין , ולא יערבו לו -- זבחיהם כלחם אונים להם , כל אוכליו ייטמאו : כי לחמם לנפשם , לא יבוא בית ה '. מה תעשו , ליום מועד , וליום חג ה '? כי הנה הלכו משוד , מצריים תקבצם מוף תקברם ; מחמד לכספם , קימוש יירשם, חוח באוהליהם .   כאן הצמח לא רק ריק מקמח - הוא גם דוקר.

(הושע י11-13) ואפריים עגלה מלומדה, אוהבתי לדוש , ואני עברתי על טוב צווארה ; ארכיב אפריים יחרוש יהודה , ישדד לו יעקוב . זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד , נירו לכם ניר ; ועת , לדרוש את ה ', עד יבוא , ויורה צדק לכם . חרשתם רשע עוולתה קצרתם, אכלתם פרי כחש -- כי בטחת בדרכך , ברוב גיבוריך . כאן הם כבר חורשים רשע וקוצרים עוולה - גרוע יותר מאשר רוח וסופה (פירוש)


תגובות