מלאכות חקלאיות ותעשייתיות כמשל לפעולות נפשיות

קוד: מלאכות כמשל בתנ"ך

סוג: משל

מאת:

אל: