מדוע ניחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לנינוה?

קוד: מדוע ניחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לנינוה בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל:

בספר יונה יש שתי תשובות סותרות, לכאורה, לשאלה זו:

 


1. ה' ריחם על אנשי נינוה - בכך שנתן להם הזדמנות לחזור בתשובה / ע"פ לאה פרנקל

[מתוך המאמר  ורחמיו על כל מעשיו, מתוך אתר דעת ]

הויכוח בין ה' לבין יונה לא היה על מה שקרה  אחרי שאנשי נינוה חזרו בתשובה; ברור שאם אנשי נינוה שינו את מעשיהם אין שום הצדקה להרוג אותם.

הויכוח בין ה' לבין יונה היה על מה שקרה לפני שאנשי נינוה חזרו בתשובה:

זה גם מסביר את דבריו של יונה, שאמר (ד2) "הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי... כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה": מתוך המצווה שציווית אותי כשהייתי בא"י, להזהיר את אנשי נינוה, ידעתי שאתה אל רחום וחנון - וכבר אז התכוונת להציל אותם.

 

2. התשובה של אנשי נינוה היתה זמנית וחיצונית בלבד / ע"פ חגית מוריה

[מתוך 'כפית של נח"ת' תמוז ה'תשס"א]

 

3. אנשי נינוה לא חזרו בתשובה מחטא עבודת האלילים / ע"פ אברבנאל

[ראו גם במאמר  שלוש בריחותיו של יונה]

אנשי נינוה חזרו בתשובה רק מהעבירות שבין אדם לחבירו: וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמס אשר בכפיהם. אבל הם נשארו עובדי אלילים כמו קודם.

 

4. ה' רצה ללמד את יונה על מידת החסד / ע"פ יוסף צמודי

[ע"פ המאמר הקיקיון של יונה]

תגובות