רעש אדמה ורעש שמיים

קוד: רעש אדמה ורעש שמיים בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

בשני מקומות מנבא חגי שה' ירעיש את כל העולם:

  1. בנבואה שנאמרה ב21 לחודש השביעי (=תשרי), חגי ב6-9: "כי כה אמר ה' צ': 'עוד אחת מעט היא; ואני מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה! והרעשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים; ומילאתי את הבית הזה כבוד - אמר ה' צ'. לי הכסף ולי הזהב - נאום ה' צ'. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון - אמר ה' צ'; ובמקום הזה אתן שלום - נאום ה' צ'".
  2. בנבואה האחרונה שנאמרה ב24 לחודש התשיעי (=כסלו), חגי ב20-23: "אמור אל זרובבל פחת יהודה לאמור: אני מרעיש את השמיים ואת הארץ! והפכתי כיסא ממלכות, והשמדתי חוזק ממלכות הגויים; והפכתי מרכבה ורוכביה, וירדו סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחיו. ביום ההוא, נאום ה' צ', אקחך, זרובבל בן שאלתיאל עבדי, נאום ה', ושמתיך כחותם; כי בך בחרתי, נאום ה' צ'".

התיאורים שונים זה מזה, כי הם נאמרו בהקשרים שונים:

  1. התיאור הראשון נאמר בבית-המקדש הנבנה, כתגובה לדבריהם של הזקנים, שהתאכזבו מכך שהבית הזה קטן ופשוט יותר מבית-המקדש הראשון. בתגובה לאכזבתם של הזקנים, ניבא להם חגי שבקרוב המצב ישתנה: ה' יגרום לרעידות-אדמה ולאסונות-טבע גדולים בכל העולם, והרבה גויים יעזבו את ארצותיהם ויעלו לארץ-ישראל, ויביאו אתם את "חמדת כל הגויים" - האוצרות היפים של כל הגויים, ובהם יפארו את בית-המקדש. ואז גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון.
  2. התיאור השני נאמר לזרובבל בן שאלתיאל, מנהיג יהודה, שהיה באותו זמן כפוף למלך פרס. הדבר ודאי גרם לאכזבה בעם ישראל, שציפו שמלכם יהיה מלך עצמאי לגמרי. בתגובה לאכזבה זו, ניבא חגי שבקרוב המצב ישתנה: ה' יגרום לרעידות-אדמה מדיניות, להפיכת סדרי השלטון בכל העולם, וכתוצאה מכך, זרובבל יהיה כחותם ביד ה', כלומר מלך עצמאי הכפוף אך ורק לה'; ראו מלך יהודה יעלה בדרגה.

תגובות