ספר חבקוק - מבנים

קוד: מבנה חבקוק בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

ספר חבקוק הוא הספר היחיד שמתחיל בזעקה של הנביא נגד הנבואה שהוא אמור לנבא. הספר נחלק לכמה חלקים:

לעיון נוסף, ראו: מבוא לספר חבקוק / יהושע רוזנברג, 'קול ישראל' ואתר 'דעת'.

תגובות