ספר חבקוק - מבנים

קוד: מבנה חבקוק בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

ספר חבקוק נחלק לשלושה חלקים:

  1. [א01-11] בהתחלה חבקוק זעק אל ה' - שיפסיק להראות לו חזונות כל-כך מזעזעים, ושיבטל את התוכניות המזעזעות שמתבטאות בחזונות האלה. הזעקה מוסברת בפירוט במאמר זעקתו של חבקוק.
  2. [א12-ב20] לאחר מכן חבקוק נרגע קצת, והתחיל לנסח את דברי-הביקורת שלו נגד התוכניות של ה' באופן יותר ענייני. הביקורת של חבקוק, והתשובה העניינית של ה' לביקורת זו, מוסברים בפירוט במאמר תוכחתו של חבקוק.
  3. [ג] לאחר שקיבל תשובה עניינית לדברי הביקורת שלו, התפלל חבקוק תפילה שבה ביקש מה' שיקיים את הבטחתו - להכות את הכשדים - כבר בשנים הקרובות, ושבני ישראל לא יסבלו מכל המלחמות שיהיו בעולם. התפילה תוסבר בפירוט, אם ירצה ה', במאמר תפילתו של חבקוק.

 

תגובות