התפילה של חבקוק

קוד: מבנה חבקוק ג בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: כותרת בלבד

[חבקוק ג]

לאחר ש חבקוק קיבל תשובה עניינית על דברי הביקורת שלו...

[המשך יבוא]

תגובות