כל הגונב מזה כמוה ניקה

קוד: ביאור:זכריה ה3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

באחד החזונות שלו רואה הנביא זכריה מגילה עפה, וה' מתאר לו את משמעות החזון:

זכריה ה3: "וַיֹּאמֶר אֵלַי 'זֹאת הָאָלָה הַיּוֹצֵאת עַל פְּנֵי כָל הָאָרֶץ, כִּי כָל הַגֹּנֵב מִזֶּה כָּמוֹהָ נִקָּה, וְכָל הַנִּשְׁבָּע מִזֶּה כָּמוֹהָ נִקָּה'."

בלשון המקרא, נקי = ללא חטא ופטור מעונש. איך ייתכן שמי שגונב ונשבע לשקר יהיה "נקי"?

א. נִקָּה = פטור מעונש

1. המשפט מתאר את המצב בעבר - "כל מי שהיה גונב, היה נקי ופטור מעונש כמו זה שכתוב על המגילה"; אנשים גנבו ונשבעו לשקר, ויצאו נקיים מאלה כמו זו הכתובה על המגילה. אבל מעכשיו והלאה המצב ישתנה: "זאת האלה - זאת שכתוב בה פורענות נקמת שבועות שקר, היוצאת - עתה מבית קדשי הקדשים מלפני השכינה להתהלך על פני כל הארץ... כי כל הגנב - עד עכשיו - מזה כמוה נקה - מזה הפורענות כמו שהוא מפורש בה נקה ולא נשתלם פורענות יחידים העוברים על התורה, אלא המתין עד שנתמלאת סאת כולם ולקו כולם כאחד בחורבן ובגולה; וכן כל הנשבע לשקר עד הנה מזה הפורענות כמו שהמגילה הזאת מגדת נקה ולא נשתלם; אבל מכאן ואילך, הוצאתיה לשוט בארץ ולנקום מן הגנבים והנשבעים לשקר - מעכשיו ובא אל בית הגנב וגו'" (רש"י).

2. במגילה היתה כתובה אָלָה, קללה לגנבים ולנשבעים לשקר, כמו הקללה שב שמות כ6: "לֹא תִשָּׂא אֶת שֵׁם ה' אֱלֹהֶיךָ לַשָּׁוְא, כִּי לֹא יְנַקֶּה ה' אֵת אֲשֶׁר יִשָּׂא אֶת שְׁמוֹ לַשָּׁוְא". אם כך, כוונת הפסוק היא " כל הגונב - יהיה נקי ופטור מעונש כמו שכתוב באלה הזאת ", כלומר, הוא לא יהיה פטור כלל (ע"פ אברהם אהוביה, "ככל הכתוב", עמ' 200).

ב. נִקָּה = ייענש

יש שפירשו, שבפסוק זה ניקה = ניכה, מלשון מכה; או ניקא, מלשון הקאה (ע"פ דעת מקרא), או "יהיה מנוקה ומטואט מן העולם" (מצודת דוד); ה' יכה את הגנב, וידאג שהארץ תקיא אותו, כך שהעולם יהיה נקי מאנשים כמוהו:

3. גודל המגילה היה כגודלו של בית המקדש, והנבואה היא נבואת פורענות על הגונבים מבית המקדש והנשבעים לשקר על גניבתם - "כל הגונב מזה שהוא כמוה בגודלו - ייענש".

4. המגילה היתה כתובה משני צדדיה - מצד אחר (מִזֶּה) היתה כתובה קללה לגנב, ומהצד השני (מִזֶּה) היתה כתובה קללה לנשבע לשקר, שתי עבירות שהן שני צדדים של אותה עבירה; כל הגונב, מצד אחד של המגילה כתוב עונשו, וכל הנשבע לשקר, מצד שני של המגילה כתוב עונשו: "במגלה ההיא חקוק וכתוב הקללה היוצאת בגזירה על פני כל ארץ ישראל, כאילו יצא פסק דין מבית דין של מעלה בכתב... המגלה היתה כתובה פנים ואחור, כעין שראה יחזקאל... ולכן אמר, כי כל הגונב הון, רשום הוא מהעבר מזה... כמו הפורעניות הנאמר בה כן יהיה מנוקה ומטואט מן העולם להיות נכרת ממנה... וכל הנשבע לשקר רשום הוא מהעבר מזה, וכמו הפורעניות הנאמר בה כן יהיה מנוקה מן העולם" (מצודות).

מקורות נוספים

זה = דבר מוחשי, שאפשר להצביע עליו.

ראו גם פירושים על הקטע כולו - מגילה עפה.

תגובות