מגילה עפה

קוד: ביאור:זכריה ה1 בתנ"ך

סוג: משל

מאת: אראל

אל:

[זכריה ה 1-4]

ב חזון הקודם חזרה רוח ה' לשכון בירושלים. רוח ה' מתבטאת, בעולם החזון, גם ברוח ממש - רוח חזקה מאד, שמעיפה דברים באויר ומביאה אותם אל מקומם. כך נראה מהחזון הזה ומהחזון הבא.

בחזון זה רואה זכריה מגילה עפה, אורכה 20 באמה ורוחבה 10 באמה.

המלאך הדובר בו מסביר לו מה היא: זאת האלה, היוצאת על פני כל הארץ: כי כל הגונב, מזה כמוה ניקה, וכל הנשבע, מזה כמוה ניקה. הוצאתיה, נאום ה' צ-באות, ובאה אל בית הגנב, ואל בית הנשבע בשמי לשקר; ולנה בתוך ביתו, וכילתו ואת עציו ואת אבניו.

המפרשים כבר שמו לב לכך שגודל המגילה זהה לגודל האולם שהיה לפני היכל ה' (מל"א ו 3): "המגילה יוצאת  מפתחו של היכל" (ילקוט שמעוני תעא). מה המשמעות של זה? ומה המשמעות של שאר הפרטים שנזכרו בחזון?

1. קללה לגונבים חומרים מבית המקדש / ע"פ דעת-מקרא

לפי זה, משמעות החזון היא שרוח ה' תביא קללה על המפריעים לבניין המקדש.


2. קללה לכל הגנבים והנשבעים לשקר / ע"פ רש"י, מלבי"ם

מסתבר שהחזון מדבר על נושא כללי יותר. כזכור, כשחנך שלמה המלך את בית המקדש הראשון, הוא התפלל לפני ה' וביקש שמונה בקשות (ראו מל"א ח 28-53, וראו גם כאן). מתוך שמונה הבקשות האלו:

רוח ה', שמוציאה את האלה מבית-המקדש, באה להגשים את הבקשה הזאת.

עד עכשיו, בזמן החורבן והגלות, כל הגונב - מזה כמוה ניקה, כלומר אנשים גנבו ויצאו נקיים מאלה כמו זו הכתובה על המגילה, וגם כל הנשבע - מזה כמוה ניקה.

אבל עכשיו המצב ישתנה - האלה תתקיים: הוצאתיה, נאום ה' צ-באות, ובאה אל בית הגנב, ואל בית הנשבע בשמי לשקר; ולנה בתוך ביתו, וכילתו ואת עציו ואת אבניו.

פירוש דומה מצאתי בדברי אברהם אהוביה: "בתחילה הוא אמר על האלה, שהיא יוצאת על פני כל הארץ, ואחרי כן הוא הדגיש: ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו, וכלתו. לומר לנו, שלא הארץ כולה תיענש על חטאי יחידים שבה כבעבר... מעתה לא יהיה עוד העונש קולקטיבי, כי אם איש בעוונו ימות... וכדי שלא נטעה לחשוב, שבית הגנב... מתכוון למשפחת החוטא... הוא הבהיר לנו בית מה הוא: וכלתו - ואת עציו ואת אבניו - ולא את בני הבית" ("ככל הכתוב", עמ' 200).

למה דווקא גניבה ושבועת שקר?

יש הבדל בין האלה הזאת לבין האלה שכתובה בתורה: האלה הזאת מתייחסת רק למצוות בין אדם לחבירו (גניבה) ולשבועת-שקר, בעוד שהאלות שכתובות בתורה (דברים כז) התייחסו להרבה מצוות אחרות, למשל:

ייתכן שהאלה בכל תקופה מתייחסת בעיקר לעבירות הקשות יותר שאופייניות לתקופה:

ביטול יצר הרע מתואר בפירוט רב יותר ב חזון הבא.

לעיון נוסף

תגובות