הר בית ה' בראש ההרים?

קוד: ביאור:ישעיהו ב2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו ב2: "וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית ה' בְּרֹאשׁ הֶהָרִים,  וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת, וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם".

בראש ההרים

כיום, גובהו של הר הבית הוא רק 743 מ'  (ויקיפדיה).  לשם השוואה, ההרים השכנים - הר הזיתים  ו הר הצופים  - מתנשאים לגובה של כ-826 מטרים. הר מירון - 1204 מ', הר חרמון - 2814 מ', וההר הגבוה בעולם - האוורסט - 8848 מ'. אם כך, מה משמעות הנבואה שהר הבית יהיה "בראש ההרים ונישא מגבעות"?

1. מפרשי הפשט פירשו שהכוונה סמלית - הר בית ה' יהיה ההר הראשי, החשוב ביותר מבין ההרים; והנישא, המכובד ביותר מבין הגבעות:  "באחרית הימים  - לאחר שיכלו הפושעים;  נכון  - מתוקן; בראש ההרים - בהר שהוא ראש לכל ההרים בחשיבות ההרים; ונשא מגבעות - יגדל נס שנעשה בו מניסי סיני וכרמל ותבור" (רש"י); "באחרית הימים  - בימי המשיח;  נכון - מוכן ומתוקן;  הר בית ה' - ההר שיעמוד עליו בית המקדש;  בראש ההרים - בהר החשוב והראש שבכל ההרים;  ונשא  - ינשא במעלה וחשיבות" (מצודות).

2. וייתכן שיהיה שינוי גיאוגרפי. על-פי נבואת זכריה, זכריה יד4: "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזתים אשר על פני ירושלם מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד, ומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה"; באחרית הימים תהיה רעידת אדמה שתגרום להר הזיתים להיבקע, וייתכן שאותה רעידת אדמה תגרום גם לכך שהר הבית יגבה מעל ההרים שסביבו. ואולי לזה התכוון מלבי"ם:  "באחרית הימים, בימי המשיח. נכון יהיה, יהיה מכונן בכל יופי והדר. הר בית ה', ההר שעליו יבנה בהמ"ק. ונשא, על ידי הגבעות שסביבותיו שיעמוד לתלפיות עליהם יהיה מנושא עוד יותר. ונהרו, ימשכו אליו כנהר המושך, וימליץ, שהגם שיהיה המקום גבוה מאד, ימשכו אליו מרוב חשקם, כנהר הנמשך בטבעו אל מקום נמוך" ( מלבי"ם).

3. לאחרונה הועלה רעיון, שבית המקדש העתידי לא יהיה מבנה פיסי על הר הבית ממש, אלא הולוגרמה שמימית שתרחף מעל הר הבית:  "מבחינה פיזית, יש קושי בדבר,  שהרי כבר הזכרנו שהר הבית נמוך מהגבעות הסובבות אותו, ולא ניתן לראותו מרחוק. רש"י תירץ זאת בפירושו לפסוק "וישא אברהם את עיניו וירא את-המקום מרחוק": "מה ראה? ראה ענן קשור אל ההר", כלומר ראה שהמקדש העתידי יכלול ענן קבוע, העקוד וקשור אל ההר וראשו מגיע השמימה, כך שיש לשאת אליו עיניים ולראותו מרחוק. נזכיר גם שרש"י קבע כי "מקדש העתיד שאנו מְצַפִּין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים...". ענן כזה, שניתן לבנותו באופן מלאכותי, יוכל לשמש מסך תלת-ממדי ענק להקרנות הולוגרפיות של מבני אורות שיציגו את המקדש ואת העבודה בו, וייראו מתל-אביב ועד לרבת עמון. יאפשר להציג עליו את העלייה (המוסרית ותודעתית) אל העולם האלוהי, מעין סולם יעקב" (יצחק חיות-מן; אגב, גם  המוסלמים לא יתנגדו לבית מקדש כזה).

מדוע זה חשוב שהר בית ה' יהיה "בראש ההרים"? אולי כמשקל נגד לגאוה האנושית, המתוארת בהמשך הפרק, ישעיהו ב12: "כִּי יוֹם לה' צְבָאוֹת עַל כָּל גֵּאֶה וָרָם וְעַל כָּל נִשָּׂא וְשָׁפֵל".

אחרית הימים


ברוב התנ"ך,  אחרית הימים   = א. ימי הזוהר של דוד ושלמה; ב. ימות המלך המשיח.
וע"פ מורה לתורה משה דין, הפסוק מתייחס ל"אחרית הימים" הפרטית של כל אדם ואדם: "כל בני האדם כנחלים הזורמים אל-הים וכנהרות הנוהרים אל האלהים ינהרו כל הגוים כל גוי וגוי כל אדם ואדם בתום דרך בסוף מסלול חייהם בצאת נפשם לאמור במותם ישתפכו אל האלהים כנחלים בסוף דרכם המשתפכים אל-הים ואז כל הנחלים ביחד אל-הים...  הַר בֵּית יְהֹוָה הוא מקום משכן רוח האלהים" (ראו אחרית הימים לכל אדם ואדם).

נכון

נכון הוא גם יציב ואיתן, וגם בולט למרחוק   (ע"פ דעת מקרא).  
בפסוק נאמר "נכון יהיה הר בית ה'", אולם מסתבר שהכוונה גם לבית ה' עצמו, כמו שנאמר ב שמות טו17: "תבאמו ותטעמו בהר נחלתך,  מכון לשבתך פעלת ה', מקדש אדני  כוננו  ידיך" (ע"פ דעת מקרא).

הרים - גבעות

1. ע"פ המקובל בלשון ימינו, הר גבוה יותר מ גבעה; וכן פירש מלבי"ם: "הר גדול מגבעה: ההרים רקדו כאילים (הגדולים), גבעות כבני צאן (הקטנים) (תהלות קיד ד'), והגבעות סביב ההרים לרוב. וכן ירושלים היתה מכוננת בגבעה ועליה הר המוריה שבו בהמ"ק, כמ"ש הר בת ציון גבעת ירושלים (לקמן י' לב), על הר בת ציון ועל גבעתה (ל"א ד'), ר"ל ההר עצמו יהיה בראש ההרים, ויהיה מנושא יותר מסבת הגבעות שסביבותיו, והמ"ם מ"ם הסבה";

2. אולם, ע"פ דעת מקרא, הר וגבעה הן מילים נרדפות, ואין ראיה שהר אכן גבוה יותר מגבעה.

במקומות רבים בתנ"ך מסופר, שהגויים עבדו אלילים על הרים וגבעות, למשל, דברים יב2: "אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם,  על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן"   (פירוט). הנבואה של ישעיהו היא תיקון לקלקול זה: באחרית הימים, רק הר בית ה' יהיה גבוה ונישא, וכל העמים יבואו אליו כדי לעבוד את ה'   (ע"פ דעת מקרא).

ונהרו

1. רוב המפרשים פירשו מלשון נָהָר: " ונהרו  - יתקבצו, ימשכו אליו כנהרות" ( רש"י), "ונהרו  - ימשכו אליו כנהר המושך" ( מצודות), "ונהרו. לשון המשכה, ומבואר אצלי כי שם נהר מיוחד לו, בעבור המים המוגרים במורד" (מלבי"ם).

2. ואפשר גם לפרש מלשון נְהָרָה, אור; כל העמים יילכו לאורו, כמו בהמשך,  ישעיהו ב5: "בית יעקב לכו ונלכה באור ה'" (ע"פ דעת מקרא); וכן בדברי חז"ל נקרא בית המקדש "אורו של עולם", על-פי הפסוק שלנו ( בבלי בבא בתרא ד.).

והפירוש מתאים לרעיון ה"מקדש של אור", מקדש הולוגרפי.

תגובות