מקדש או מכשול?

קוד: ביאור:ישעיהו ח14 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו ח13-14: "אֶת ה' צ' אֹתוֹ תַקְדִּישׁוּ, וְהוּא מוֹרַאֲכֶם, וְהוּא מַעֲרִצְכֶם! וְהָיָה לְמִקְדָּשׁ, וּלְאֶבֶן נֶגֶף וּלְצוּר מִכְשׁוֹל לִשְׁנֵי בָתֵּי יִשְׂרָאֵל, לְפַח וּלְמוֹקֵשׁ לְיוֹשֵׁב יְרוּשָׁלִָם. וכשלו בם רבים, ונפלו ונשברו, ונוקשו ונלכדו"

מטרת הפסוקים היא לעודד את בני יהודה שיבטחו בה' ויקדשו אותו (ולא ייגררו לבהלה). אם כך, מדוע נאמר שה' יהיה " לאבן נגף ולצור מכשול "? ואם הכוונה היא שה' יהיה למכשול למי שלא יבטח בו, למה נאמר באותה נשימה " והיה למקדש "?

1. ע"פ תרגום יונתן, ובעקבותיו רש"י, המילה "מקדש" בפסוק זה מציינת הקדשה והכנה להריגה, כמו בפסוק (ירמיהו יב3) "התקם כצאן לטבחה, והקדשם ליום הרגה"; לפי זה, פסוק 14 כולו הוא נבואת פורענות למי שלא יבטח בה'.

2. ע"פ מצודת דוד, מלבי"ם ועוד, הפסוק כולל שתי נבואות הפוכות: ה' יהיה למקדש = מבצר ומגן לבני יהודה שיבטחו בו, ובמקביל, ה' יהיה לאבן נגף ולצור מכשול לבני יהודה שלא יבטחו בו וינסו לברוח לארם ואפרים. פירוש זה מתאים לפסוקים אחרים בספר ישעיהו, בהם נזכר שדבר ה' יהיה למכשול למבוגרים (ישעיהו כח13): "וְהָיָה לָהֶם דְּבַר-ה', צַו לָצָו צַו לָצָו קַו לָקָו קַו לָקָו, זְעֵיר שָׁם, זְעֵיר שָׁם, לְמַעַן יֵלְכוּ וְכָשְׁלוּ אָחוֹר, וְנִשְׁבָּרוּ, וְנוֹקְשׁוּ, וְנִלְכָּדוּ" (פירוט).
3. ייתכן שה"מוקש" כאן הוא מוקש הגנתי: כמו שבימינו מקובל לשים מוקשים ליד הגבול כדי להגן על הגבול ולמנוע חדירות של מחבלים, כך גם בימיהם, ייתכן שנהגו לשים מוקשים מסביב לעיר כדי למנוע חדירות של אויבים (אמנם במוקשים שלהם לא היו חומרי נפץ, אבל עדיין היו להם מוקשים). לפי זה, פסוק 14 כולו הוא נבואת ישועה ליושבי ירושלים, ומשמעותו היא, שה' יגן על ירושלים - הוא יהיה " לאבן נגף ולצור מכשול " מסביב ל" שני בתי ישראל" (בית המקדש ובית המלך), ויגן עליהם מחדירות של אויבים; וכן יהיה " לפח ולמוקש " מסביב " ליושב ירושלים " ויגן גם עליהם. וכל העמים הרבים שינסו לתקוף את ירושלים, ייכשלו - "וכשלו בם רבים, ונפלו ונשברו, ונוקשו ונלכדו".

תגובות