הילדים הם התקוה

קוד: הילדים הם התקוה בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

לאחר שהנביא ישעיהו מתלונן על המנהיגים השיכורים, שאינם מסוגלים להתייחס ברצינות לדבריו, הוא מגיע למסקנה שהילדים הם התקוה היחידה: (ראו פסוק נוסף שבו נאמר שה' יהיה למכשול).

 

כדי להבין את המשך הפרק, נשים לב שהנביא התייחס לשני דברים שהוא רוצה ללמד את הילדים:

מושגים דומים מופיעים גם בהמשך הפרק:

תגובות