מי העיר ממזרח

קוד: שיחה:ישעיהו מא2 בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

באחת מנבואות הנחמה של ישעיהו (ראו נבואה בשלושה קולות), נזכר מצביא גדול שבא מהמזרח:

ישעיהו מא2: " מי העיר ממזרח, צדק יקראהו לרגלו; יתן לפניו גוים, ומלכים ירד;  יתן כעפר חרבו, כקש נדף קשתו "

מיהו מצביא זה?

1. ייתכן שהכוונה לאברהם אבינו, שבא ממזרח לארץ ישראל, נלחם במלכים גדולים (בראשית יד). ייתכן שהקול מדבר על המלחמות ההסטוריות של אברם, כדי להשוות אותן למלחמות של כורש בזמנו: כמו ש המלחמות של אברם נעשו בדבר ה', כך גם המלחמות הנוכחיות, והן חלק מהתוכנית הא-להית לגאול את עם ישראל (ע"פ רש"י).

2. ייתכן שהכוונה למלך המשיח, שיבוא מהמזרח (ע"פ מלבי"ם);

3. וייתכן שהכוונה לכורש מלך פרס, שבא מהמזרח וכבש בסערה את את כל האזור (ע"פ דעת מקרא?).

תגובות