ירעוך קודקוד

קוד: שיחה:ירמיהו ב16 בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

כשעם ישראל נחלש ומתרחק מה', אפילו מדינות ידידותיות מתנהגות בצורה עויינת:

ירמיהו ב16: " גַּם בְּנֵי נֹף [וְתַחְפַּנְחֵס] יִרְעוּךְ קָדְקֹד "

נוף ותחפנחס הן שתי ערים גדולות במצרים.

ירעוך קדקוד = יביאו רעה על קדקדך , או ירוצצו את קדקדך: " גם בני נוף ותחפנחס - שהם מארץ מצרים, אשר אתה בוטח בהם ותשאל מהם עזר - גם המה ישברו אותך ("ירעוך" - ענין שבירה), וחוזר ומפרש: את הקדקוד ישברו, וכאומר: וכי זהו בעבור שנעזבו אל המקרים? וכי מהראוי שיהיו נעזבים אל המקרים? וכי המה כעבד או כיליד בית? " ( מצודות) .

מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו ירעוך = יביאו רעה על קודקודך ; פירוש זה משתלב יפה בקטע שמתאר את ההתדרדרות של בני ישראל: בעבר, כל מי שפגע בעם ישראל " רעה תבוא אליהם ", ועכשיו, אויבי ישראל הם שמביאים רעה על קדקדם של ישראל.

2. ירעוך = "ירוצצוך", בחילוף ע ב-צ; ירוצצו וישברו את קודקודך .

3. ירעוך = "ירעו עלייך", כלומר יבואו עם עדרי-המרעה שלהם וירעו אותם על קודקודך .

" גם בני נוף ותחפנחס - הם מצרים, שאתם בוטחים עליהם לעזרה; ירעוך קדקוד - לשון רציצה, כדמתרגמינן ורצוץ - ורעעו " ( רש"י)

 " גם בני נוף ותחפנחס, שלהם נתת שוחד שיבואו לעזור לך, הלא גם הם ירעוך קדקד, ואיך יהיה זה, אבל שימו לב כי זה לא מצד דרך העולם... " ( מלבי"ם)


תגובות