לבטוח בה' ורק בה'

קוד: ביאור:ירמיהו יז7 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ירמיהו יז7: "בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בה', וְהָיָה ה' מִבְטַחוֹ"

יבטח בה', והיה ה' מבטחו

בטח = האמין שיעזור ויגן;

מבטח = דבר שמאמינים בו שיעזור ויגן;

יבטח בה', והיה ה' מבטחו = מאמין שה' יעזור לו, והיחיד שהוא מאמין שיעזור לו הוא ה', כלומר הוא בוטח בה' ורק בה' (בדומה לביטוי "כל האמת ורק האמת").

המשמעות המעשית של ביטחון זה היא, שאדם צריך להשתדל להימנע, עד כמה שאפשר, מלבקש את עזרתם של בני אדם - גם אם הוא במצב קשה, הוא צריך להאמין שבסופו של דבר ה' הוא שיעזור לו ולא בני האדם; וכך פירשו חז"ל (במשנה, פאה ח ח; וראו גם רמב"ם, סוף הלכות מתנות עניים): "כל מי שאינו צריך ליטול ונוטל [צדקה] - אינו מת מן הזקנה עד שצריך לבריות. וכל מי שהוא צריך ליטול ואינו נוטל - אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס לאחרים משלו, ועל זה נאמר ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו".

פירושים נוספים

1. פירשנו שהמשפט " והיה ה' מבטחו " הוא חלק מתיאורו של האיש הבוטח רק בה';

2. אך יש שפירשו שהביטוי " והיה ה' מבטחו " הוא תיאור השכר של אותו האיש - "כמו שיבטח בו, כן יהיה לו למבטח ולעזרה" (מצודת דוד).


הגבר

האם רק הגבר צריך לבטוח בה'?

ולמי שחושב לענות "כן, הגבר צריך לבטוח בה', והאישה צריכה לבטוח בבעלה" - מצאנו שדווקא הבעל רשאי לבטוח באשתו, אם היא אשת חיל (ראו בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר), ולא להפך!

נראה לי, שהמילה " גבר " כאן (בניגוד למקומות אחרים בתנ"ך) היא מלשון "גבורה". כי יש כאלה, שבוטחים בה' מתוך פחדנות - הם פוחדים להילחם בעצמם, אז הם אומרים "אני בוטח בה' שיילחם בשבילי...". לא זה הביטחון הראוי. ראוי שאדם קודם-כל יתגבר על הפחדים ויהיה מוכן לעשות בעצמו ככל שיידרש, ורק אחר-כך - אחרי שעשה ככל יכלתו - יאמין בה' שיעשה את מה שמעבר ליכלתו.

תגובות