אשת חיל חרוצה כי בטח בה לב בעלה

קוד: ביאור:משלי לא11 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: מפרשים שונים

אל:

משלי לֹא11: "בָּטַח בָּהּ לֵב בַּעְלָהּ, וְשָׁלָל לֹא יֶחְסָר"

בעלה בוטח בה   בליבו (סומך עליה בעיניים עצומות) שתנהל את ביתו ואת עסקיו כך שלא יחסר כל שלל (רווח).

/ בעלה בוטח בה בליבו (היא נותנת לו משענת רגשית), ולכן לא מרגיש כל מחסור בשלל חומרי.

עצות

אמון הדדי הוא השלב הראשון בזוגיות טובה, והוא גם נושא הפסוק הראשון אחרי הכותרת לשיר אשת חיל. ניתן לפרש את הפסוק בשתי דרכים:

1. הפסוק משבח את אשת חיל על כך שהיא מצליחה ליצור אצל בעלה תחושה פנימית של ביטחון ושלוה; הוא יודע שהיא תמיד תפעל לטובתו ואף פעם לא תפעל לרעתו (בטח = האמין שיעזור ושלא יזיק).   היא עושה זאת בדרך המתוארת בפסוק הבא, משלי לא12: "גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא רָע, כֹּל יְמֵי חַיֶּיה": היא משיבה לו טובה תחת טובה, אבל לא נוקמת ולא משיבה רעה תחת רעה (פירוט). הביטחון נבנה בהדרגה, לאחר פעמים רבות של השבת טובה תחת טובה ואי-השבת רעה תחת רעה.

2. ואפשר לפרש גם שהפסוק נותן הנחיה לבעל - לתת אמון באשתו, לא לחשוד בה או לעקוב אחריה: "אשת חיל... גמלתהו טוב ולא רע " היא תוצאה של " בטח בה לב בעלה ": התנאי ההכרחי "בָּטַח בָּהּ לֵב בַּעְלָהּ" הוא התנאי המאפשר לאישה להיות מופלאה - "אֵשֶׁת-חַיִל". רק במערכת יחסים כזאת של יראה, אמונה, ואמינות האישה, "אֵשֶׁת-חַיִל" שמחה לבנות את התא המשפחתי, ולכן, היא כלפי בעלה הנאמן והאוהב מסוגלת להיות זו אשר "גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא-רָע כֹּל יְמֵי חַיֶּיהָ". במציאות שכזאת, האישה תהיה פעלתנית מתוך שמחה ושכר תהילה עמה (רמי ניר).

דקויות

ושלל לא יחסר

שלל הוא רווח שמגיע, בדרך-כלל, כתוצאה ממלחמה;   ושלל לא יחסר = אשת חיל דואגת לכך שאף-פעם לא תהיה מלחמה בבית, ובכל-זאת יש להם שלל רב - במקום לבזבז אנרגיה על מריבות ומלחמות, מרוויחים מפעילות יצירתית.

1. ייתכן שהכוונה לרווחים שהאישה מכניסה לבית בעבודתה, בזכות האמון שבעלה נותן בה;

2. וייתכן שהכוונה לרווחים שהאיש מרוויח בעבודתו, בזכות האמון שהוא נותן באשתו שתנהל את ענייני הבית (מצודת דוד).

3. ויש שפירשו, שכשהיחסים בין בני הזוג טובים, הם בכלל לא מרגישים שחסר להם שלל - אין להם צורך בעושר חומרי: "Bound to her in loving confidence, he will have no need of spoil" (תרגום רונאלד קנוקס)

פירוש זה משתלב היטב עם מדרשי חז"ל, שפירשו את השלל במשמעות רוחנית. ראו  משלי על פי חז"ל: אשת חיל שחכמתה ומידותיה הם שללה וערכה / יצחק מאיר, אתר torah.in.

הקבלות

לבטוח באישה או לבטוח בה'?

בספר ירמיהו נאמר ירמיהו יז7: "בָּרוּךְ הַגֶּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בה', וְהָיָה ה' מִבְטַחוֹ", כלומר, ברוך הגבר אשר יבטח בה' ורק בה'. אם כך, מדוע בפסוקנו נאמר שהבעל צריך לבטוח באשתו?

אולי "אשת חיל" נחשבת למתנה שה' נותן לאדם, שהרי "רחוק מפנינים מכרה", היא יקרה יותר מפנינים, כמו התורה, שגם היא מתנה שה' נתן לאדם (פירוט). ולכן, האיש הבוטח באשתו למעשה בוטח בה' שנתן לו אישה זו.

תגובות