ירמיהו - בכתב ובעל-פה

קוד: ירמיהו - בכתב ובעל-פה בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: ע"פ הרב אליהו בן אמוזג

אל: מבוא לתורה שבעל-פה

תגובה ל: ירמיהו לו שנכתבה ב22:11:30  21.03.2005


בספר ירמיהו, פרק לו, יש סיפור שממנו אפשר ללמוד הרבה על הכתיבה והקריאה בימי התנ"ך:

האם הזיכרון הטוב של ירמיהו היה יוצא-דופן? לא בטוח; ייתכן שבאותו זמן, בגלל הקושי הטכני שבכתיבה, השתמשו כולם בזיכרון כתחליף לכתיבה, ולכן היה להם זיכרון טוב.

ע"ע לימוד תורה - בעל-פה או בכתב

תגובות