הגחלים והסיר

קוד: הגחלים והסיר בתנ"ך

סוג: השלמה2

מאת: סיגל ואראל

אל: מכתב

[תודה לסיגליה!]

בפרק ט רואה הנביא יחזקאל, במראות א-להים , מלאך: "איש... לבוש בדים". האיש לבוש הבדים מקבל מה' שתי משימות:

תשובות

    1. חז"ל אמרו שהאיש-לבוש-הבדים היה לטובת ישראל, והוא לא רצה לבצע את גזר הדין נגד ישראל. ולכן הוא לא לקח בעצמו את הגחלים – כדי שהגחלים יצטננו קצת במעבר מידו של הכרוב לידו של האיש-לבוש-הבדים. גם את החלק השלישי של הנבואה (לזרוק את הגחלים על העיר) הוא לא ביצע מייד, אלא רק לאחר 5 שנים - לאחר שהגחלים התקררו (ואכן, הנבואה נאמרה בשנה ה6 לגלות יהויכין (יחזקאל ח1), וירושלים חרבה רק בשנה ה11).
    2. נראה שיש קשר בין הגחלים שנזכרו כאן (י2) לבין הסיר שנזכר אחר-כך כמשל לירושלים (יא3: "היא הסיר ואנחנו הבשר ")): אם מתעלמים מ התיאור של המרכבה בסוף פרק י (שהוא מאמר מוסגר שלא קשור לארועים שקרו בירושלים), אז בדיוק לאחר שהאיש לבוש-הבדים יצא עם הגחלים – התחילה הנבואה על הסיר. לא כתוב אם הוא זרק את הגחלים או לא כי באותו זמן זה לא היה כל-כך חשוב -- כי הסיר ממילא עדיין לא היה על הגחלים – רק בפרק כד שמו אותו על הגחלים (כמו שנאמר שם "שפות הסיר שפות... והעמידה על גחליה..."). הנבואה על הסיר באה לדעתי להסביר ליחזקאל את התפקיד של הגחלים: צריך לזרוק גחלים כי בעתיד ישימו עליהם את הסיר.

 

תגובות