המבנה של יחזקאל יז

קוד: מבנה יחזקאל יז בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: לאה קנטן

אל: שיעור נח"ת מרכז ה טבת ס"א

הסיכומים כתובים כמו ש אני (אליאב ) הבנתי אותם וניתן לפנות אלי בכל בעיה טכנית או אחרת.

שיעור של לאה קנטן הועבר במחוז מרכז בה' טבת תשס"א

נא לקרוא יחזקאל פרק י"ז.

א'-י' -משל

י"א-כ"א -נמשל

נסכם את הפרק באמצעות טבלה:

ה' / מלך בבל (י"א-כ"א)

הנשר הגדול (א'-י')

את השרים החשובים ויהויכין

"ויקח את מלכה ואת שריה"

"ויקח את צמרת הארז"

צדקיהו – מהארץ ומהמלוכה

"זרע המלוכה"

"זרע הארץ"

ממלכה שיכולה להתפתח

"מים רבים"

להיות ממלכה שפלה

"צפצפה שמו"

"וימרד בו לשלוח מלאכיו מצרים..."

"ויהי נשר אחד גדול..."

"היצלח הימלט עשה אלה"

"תצלח ?!"

נאמר לצדקיהו המלך עוד בתחילת ימי המלך יהויקים לא לסמוך על מצרים (ירמיה פרק כ"ז).

בהמשך הפרק (כ"ב-כ"ד) מדובר על המשכיות של "צמרת הארז" = יהויכין:

"כה אמר אדני יהוה: ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה, ונתתי מראשׁ ינקותיו רך אקטף ושׁתלתי אני על הר-גבה ותלול. בהר מרום ישׂראל אשׁתלנו, ונשׂא ענף ועשׂה פרי והיה לארז אדיר, ושׁכנו תחתיו כל צפור כל-כנף בצל דליותיו תשׁכנה. וידעו כל-עצי השׂדה, כי אני יהוה השׁפלתי עץ גבה הגבהתי עץ שׁפל הובשׁתי עץ לח והפרחתי עץ יבשׁ, אני יהוה דברתי ועשׂיתי"

זה זרובבל; אבל יכול להיות גם שזה מלך המשיח כמו שכתוב בישעיה י"א: "ויצא חוטר מ גזע ישי ונצר משרשיו יפרה" ונזכה לכך במהרה בימינו...

תגובות