ציפורים כמשל

קוד: ציפורים כמשל בתנ"ך

סוג: משל

מאת:

אל: