כי חטאת קסם מרי, ואון ותרפים הפצר

קוד: ביאור:שמואל א טו23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

שמואל א טו23: "כִּי חַטַּאֶת קֶסֶם מֶרִי, וְאָוֶן וּתְרָפִים הַפְצַר. יַעַן מָאַסְתָּ אֶת דְּבַר ה', וַיִּמְאָסְךָ מִמֶּלֶךְ!"

בדברים אלה הוכיח שמואל את שאול על כך שלא החרים את עמלק. מה פירוש הביטויים?

כי חטאת קסם מרי

1. על-פי חז"ל, העמלקים היו קוסמים, והסוו את עצמם כבעלי-חיים; זו הסיבה ששמואל ציווה על שאול להרוג, לא רק את עמלק (שהיו "חַטָּאִים" - שודדי-דרכים החוטפים עוברי-אורח ומוכרים אותם לעבדים), אלא גם את בהמותיהם: "שהיו בעלי כשפים, ומשנין עצמן, ודומין לבהמה" (רש"י על שמואל א טו3). אולם שאול לא ידע זאת, ולא הבין מדוע יש להרוג גם את הבהמות. על כך אמר לו שמואל: וכי אתה מבין דבר וחצי-דבר בקסמים?! וכי אתה מבין משהו באוון ותרפים?! יש הרבה דברים שאתה לא מבין, ולכן היה עליך לקיים את מצוות ה' כפשוטה" (ע"פ גליה).

2. שאול התנגד בחריפות לקסמים מכל סוג שהוא, והשאיפה שלו היתה להעביר את כולם מהארץ (שמואל א כח3): "וְשָׁאוּל הֵסִיר הָאֹבוֹת וְאֶת הַיִּדְּעֹנִים מֵהָאָרֶץ". ייתכן שזו הסיבה שהוא איפשר לעם לקחת מהשלל - הוא רצה לשפר את מעמדו בעיני העם, כדי שהעם ישתף עמו פעולה בהעברת הקסמים מהארץ (ע"פ חת"ם סופר). אך הנביא אמר לו כי כמו חטא של קסם, כך הוא ה מרי, אי קיום מצוות ה' להשמיד את עמלק. זו מצוה וזו מצוה, אין שום הבדל ביניהן. בכך שלא שמעת בקול ה', כאילו עברת על החטא שבעיניך הוא החמור ביותר - קסם.

3. החטא של קסם מנוגד למצוה של שמיעה בקול הנביא, דברים יח14-15: "כִּי הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אַתָּה יוֹרֵשׁ אוֹתָם אֶל מְעֹנְנִים וְאֶל קֹסְמִים יִשְׁמָעוּ; וְאַתָּה לֹא כֵן נָתַן לְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, נָבִיא מִקִּרְבְּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ, אֵלָיו תִּשְׁמָעוּן". כשאתה ממרה את פי הנביא, אתה דומה לאדם שחוטא בקסם.

4. "החטא שיש במעשה הקסם הוא החטא בעצמו שיש בהממרה בדברי ה', כי כמו השואל בקסם מסיר בטחונו מה', כן הממרה בדברו בעבור הסתת או יראת אדם מסיר בזה בטחונו מה'" (מצודת דוד).

ואוון ותרפים הפצר

אוון = אין והבל, שקר ומרמה, שימוש לרעה בכוח.

תרפים = פסלים בדמות אדם ששימשו לכשפים.

ואוון ותרפים = אוון של תרפים ("הוי"ו יתירה", רלב"ג ומצודת ציון), מעשה-הבל של שימוש בתרפים לצורך מעשי כשפים.

הפצר = ניסיון לשכנע אדם שישנה את דעתו על-ידי דיבור מרובה.

ואוון ותרפים הפצר = "כמו מעשה הבל של כישוף על-ידי תרפים, שאתה בוודאי מתנגד לו, כך הוא הניסיון להפציר בה' שישנה את החלטתו לגביך" (ראו מדוע לא קיבל ה' את תשובת שאול?).

"דבר התוהו והשקר שיש בתרפים, דבר התוהו ההיא בעצמה יש בהמרבה דברים, כי כמו שאף הרבה מן התרפים תוהו המה ואת כולם ישא הרוח, כן מרבית דברים לא צודקים לתוהו נחשבו עם רבוים.

ולפי שנאמר בשאול שהסיר את האובות ואת הידעונים, אמר לו "הנה נכשלת בדומה לקוסם ולעושה התרפים, כי המרי בדבר ה' מיראת העם ידמה לקוסם, וההפצר בדברים לא יועיל בם ידמה לעושה התרפים"" (מצודת דוד).

יען מאסת את דבר ה', וימאסך ממלך

מאס = לא בחר, ביטל את בחירתו.

כמו שאתה לא בחרת בדבר ה', כך ה' ביטל את הבחירה שלו בך כמלך.

תגובות