כי יראתי את העם ואשמע בקולם

קוד: ביאור:שמואל א טו24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

אחרי שיחה נוקבת בין שמואל לבין שאול, שבה האשים שמואל את שאול בכך שלא מחה את זכר עמלק:

שמואֶל א טו24: "וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל שְׁמוּאֵל: 'חָטָאֶתִי כִּי עָבַרְתִּי אֶת פִּי ה' וְאֶת דְּבָרֶיךָ, כִּי יָרֵאֶתִי אֶת הָעָם וָאֶשְׁמַע בְּקוֹלָם'".

דבריו של שאול רומזים לדברים שה' אמר לשמואל כמה פרקים קודם, כשהעם ביקשו ממנו להמליך מלך:

שמואל א ח7: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל שְׁמוּאֵל ' שְׁמַע בְּקוֹל הָעָם לְכֹל אֲשֶׁר יֹאמְרוּ אֵלֶיךָ, כִּי לֹא אֹתְךָ מָאֲסוּ כִּי אֹתִי מָאָסוּ מִמְּלֹךְ עֲלֵיהֶם'" למרות שהבקשה של העם מבטאת מאיסה בה', ה' מצוה על שמואל לשמוע בקול העם ולמנות מלך (פירוט).

מכאן שאול יכל להסיק, בצדק, שראוי לשמוע בקול העם גם כאשר העם מואס בדבר ה' ורוצה לעשות היפך מרצון ה'.

אם כך, מדוע הטענה של שאול "כי יראתי את העם ואשמע בקולם" לא התקבלה?

הסיבה היא שהטענה לא היתה נכונה! הכתוב אומר בפירוש (שמואל א טו9):  "ויחמל שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר..." (פירוט) - קודם שאול ורק אחר-כך העם. שאול לא שמע בקול העם, להיפך, שאול החטיא את העם!

כך גם אומר לו שמואל בהמשך:

שמואל א טו26: "וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל שָׁאוּל 'לֹא אָשׁוּב עִמָּךְ, כִּי מָאַסְתָּה אֶת דְּבַר ה' וַיִּמְאָסְךָ ה' מִהְיוֹת מֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל'" - לא העם הוא שמאס את דבר ה', אלא אתה מאסת את דבר ה', העם רק בא בעקבותיך.

ראו גם:


פירושים נוספים

רוב המפרשים החדשים "האמינו" לדבריו של שאול "כי יראתי את העם ואשמע בקולם", וטענו שזה בדיוק היה חטאו - שפחד מפני העם במקום להוביל אותם. ראו למשל:
 ויש לתמוה, איך לא ראו שהכתוב מספר את ההיפך הגמור - שאול לא פחד מהעם אלא הוביל אותם אל החטא.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • מלחמת שאול בעמלק: חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך " והנה אולי חשבנו שזהו וידויו של שאול, אלא שהוסיף שאול וקלקל: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם " ... (cache)
 • פרשת ויקרא: בחטאו - "חטאתי, כי עברתי את פי ה' ואת דבריך" וענשו שלילת המלכות ממנו ומזרעו. לעומתו, דוד המלך שמעד מעידה גדולה וכבדה בחטא לקיחת בת שבע אשת ... (cache)
 • ראשית תולדות ישראל / משה ליב ליליינבלום: האמנם אמר אחרי כן שאול: "חטאתי כי עברתי את פי ה'" (שם כ"ב), אך אמר כן מאמונתו בדברי שמואל כי חטא חטאה גדולה שאין לה כפרה, עד שבשבילה ניטלה ממנו המלוכה. ... (cache)
 • דף קשר מספר 528 - פרשת ויחי: של שאול המלך המתנצל לפני שמואל ואומר לו: "חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולם" (שמו"א ט"ו, כד) ושמואל מוכיחו: "הלא אם קטן אתה ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - יחי: הענווה מידה מעולה היא, אבל המלך מצווה לשמור על סמכותו ולממש אותה, האחריות היא על המלך ולא על העם שאול מצטדק ואומר " חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך כי ... (cache)
 • אל המקדש - בניין אריאל - בסוד יחד שבטי ישראל * / יהודה עציון: תחילה מכריז שאול: "הקימֹתי את דבר ה'" (יג); אך לאחר תוכחת שמואל הוא מודה: "חטאתי, כי עברתי את פי ה' ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם" (כד); ואמנם, ... (cache)
 • ספר שמואל: ובהודאתו לשמואל אמר: "חטאתי כי עברתי את פי ד' ואת דבריך כי יראתי את העם ואשמע בקולם". -שאול שקד אפוא על רדיפת הכבוד החצוני, הארעי, אף כי מפני דרכו זו סר ... (cache)
 • Untitled: חטאתי כי עברתי את פי ה. ".' הסיבה.: ". כי יראתי את העם ואשמע בקולם. ". עתה. "שא נא את חטאתי ושוב עמי ו. אשתחוה לה. ".' תשובת שמואל ...
 • ביאור:שמואל א טו כט ג€“ ויקיטקסט: שאול אמר (טו 24) "חטאתי, כי עברתי את פי ה' ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם". ושמואל ענה לו שהוא יקבל 'מידה כנגד מידה': הוא עבר את פי ה' -- ולכן "קרע ... (cache)
 • מצות השמן למאור - מצוה לדורות: לפיכך חזר שאול בתשובה שלמה ואמר: "חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך...ועתה שא נא את חטאתי ". בתגובה לכך ענה לו שמואל: "לא אשוב עמך כי מאסת את דבר ה' ... (cache)
 • פרשת השבוע חקת לפי חכמת הקבלה והזהר: ... ויאמר העם אל שמואל חטאנו כי עברנו את פי ה' ואת דבריך, השיב חלילה לי מחטא לה'. וכאשר עשו תשובה ומשה התפלל בעדם, מיד ויאמר ה' אל משה עשה לך שרף. ... (cache)
 • מנהיגותו של שאול: גם בפרשת מלחמת עמלק -- שאול לא קיים את מצוות ה' לחסל את כל העמלקים, וכששמואל הוכיח אותו הוא שוב האשים את העם: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם ". ... (cache)
 • פרשת תצוה - הפטרה לשבת זכור - גיליונות נחמה ליבוביץ: העלמת החטא ג€“ כתובה בדברי אלבו המובאים בגיליון (פסוק כ'): "אשר שמעתי בקול ה'"; ההתנצלות בדברי שקר ג€“ (פסוק כ"ד): "כי יראתי את העם"; ואהבת הכבוד ג€“ כשהודה שאול ... (cache)
 • שאול ודוד - השוואה / רבי יוסף אלבו: אבל התנצל על החטא בדברי שקר ואמר: כי יראתי את העם וגו'. ולפיכך לא אבה שמואל לשוב עמו כשאמר לו: .... ברביעית אמר שאול: כי יראתי את העם ואשמע בקולם (שם ט"ו). ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי (V.B.M) שליד ישיבת הר עציון שיעורים בפרשת...: כנראה, יש להבחין בין ענווה שמקורה בידיעת האדם את דלות עמידתו לפני קונו, וממנה התחושה שאין לו כלום 'מגרמיה' - מעצמו, לבין ענווה הנובעת מ" כי יראתי את העם ... (cache)
 • / יהודה אליצור: ולבסוף, כשהוא מודה: "חטאתי" (שם, כד), הריהו מוסיף לשם הצטדקות: "כי יראתי את העם". לעומת זאת, בשמואל ב פרק יב, כאשר נתן הנביא בא ואומר לדוד - "מדוע בזית את ... (cache)
 • הביצוע ע"י שאול{פסוקים ז'-ט'}: "חטאתי כי יראתי את העם"{כ"ד} ג€“. סוף סוף מבין שחטא, אך עדיין יש לו. תרוץ-כי פחד מהעם. והוא מבקש. משמואל שישוב איתו וישתחוה. ל-ה'{כ"ה}. ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: בעוצמתו התורנית והמוסרית הפחיד את שאול ואילצו לפעול על-פי דעתו, כנאמר בילקוט שמעוני: "כי יראתי את העם", והכוונה היא לדואג ששקול כנגד כל העם ושאול היה ירא ... (cache)
 • סיכום ג€“י"ג: כי יראתי את העם ואשמע בקולם" (שמ"א, ט"ו 24).רק בפעם השנייה ששאול מבין כי איבד את המלוכה ללא יכולת לשנות את רוע הגזירה הוא מודה בחטאיו באופן מלא. ... (cache)
 • מגמותיו של ספר שופטים: כפי שהוא מודה בעצמו: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם (שמואל א' טו, כד). 19. שמואל א' טו, ד, לעומת יא, ח. 20. שם יח, יא. 21. שם כ, לג. 22. שם כב, יח-יט. ... (cache)
 • פרסום| שמואל א' פרקים י"ג י"ד ט"ו - FXP.co.il: הסיבה: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם". עתה "שא נא את חטאתי ושוב עמי ואשתחוה לה'". תשובת שמואל: שמואל חזר על דבריו כי שאול מאס את דבר ה' וה' ... (cache)
 • ישיבת שילה: ... וכן: "שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך", מלך לא יכול להגיד: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם", אך רק מלך יהודי גזעי יכול להגיד את זה, לכן כאשר הקב"ה רוצה ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-כז תמוז ה'תשנ"ה: מלך צריך מידה מסוימת של גאוה, של השתררות, וזה היה חסר לשאול, "ועבור מעשה זה איבד את המלוכה", כפי שהוא אומר בעצמו " כי יראתי את העם ואשמע בקולם". תשובת ה' ... (cache)
 • לָקַחַת אחריות (שמואל א פרק טו, בג€“כ): כי יראתי את העם". התנהגותו של שאול המלך מזכירה את התנהגותו של אהרון בפרשת עגל הזהב. גם אהרון גלגל את האחריות אל העם במקום לקחת אחריות על עצמו. ... (cache)
 • Fresh - פרשת בהעלותך - והאיש משה עניו: תכונה זו היא הרסנית למנהיג אשר נוהג בבחינת שאול המתרץ את דבריו ב" כי יראתי את העם ואשמע בקולם", מנהיג חייב להיות חזק - וכדי להיות חזק חובה עליו לדעת בדיוק את ... (cache)
 • מרדכי טרופר, ת"א: ד"ר יעקב וינשטיין;[ג€�51] מוסיף לנתח את חטאו של שאול כדלהלן; "על האשמתו של שמואל כי שאול עבר את פי ה' בזה שלא הכרית את עמלק ענה שאול: 'כי יראתי את העם ואשמע ... (cache)
 • פרשת לך לך: כך בכשלונו בעניין הקרבן, כשנחפז להקריב את הזבח ולא המתין לשמואל מפני שראה את בריחת העם, וכך גם בעמלק: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם" (שמואל א טו). ... (cache)
 • נושא: חידות לפרשת ויקרא מאת: סופר יחזקאל: בפעם הראשונה התודה "חטאתי" אך תלה אשמתו באחרים "כי חמל העם" ג€“ "כי יראתי את העם ואשמע בקולם" ואין זו תשובה שלימה... בפעם השניה אמר "חטאתי" ולא הוסיף ... (cache)
 • Ynet רבני ימין: שרי הליכוד "בוגדים באחיהם ובוחריהם" - חדשות: פוליטיקאים מוכי חולשה וייאוש תולים את חולשתם הם בכם והם אומרים, בעצם כדברי שאול ' כי יראתי את העם ואשמע בקולם'. מתפקדי הליכוד, נערו מעליכם את דיבתם הרעה של ... (cache)
 • זירה של מידע וידע. אתר המומחים, היועצים והמידענים הגדול בישראל...: ... לו ''מגרמיה'' (מעצמו), ולא כלום, לבין ענווה הנובעת מ'' כי יראתי את העם ואשמע בקולם'', זוהי ענווה פסולה של מנהיג, שאינו חש פחד מפני ה'', אלא מפני העם. ... (cache)
 • הימים שבין פסח לשבועות: פוליטיקאים מוכי חולשה ויאוש תולים את חולשתם הם בכם והם אומרים בעצם כדברי שאול: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם". מתפקדי הליכוד, נערו מעליכם את דיבתם הרעה של ... (cache)
 • בס"ד: פרק ז': ימי שאול - "כי יראתי את העם ואשמע בקולם" ... אף על פי כן, שאול העדיף את רצון העם עקב יראתו מפני העם: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם" (שמואל א' ט"ו, ... (cache)
 • משה גרסיאל קרב מכמש - עיון היסטורי-ספרותי*1 (שמ"א י"ג-י"ד) סיפור...: שם הצדיק שאול את עצמו בטענה, שהעם הוא שחמל על הצאן והבקר ולא החרימם; ובהתלהט הוויכוח טען שאול: "כי יראתי את העם ואשמע בקולם" (ט"ו, 24). ... (cache)
 • לדמותו של המלך המשיח - שאול / יהודה קיל: לפי זה חטאו של שאול הוא מצד אחד בסירובו לשמוע בקול ה' המפורש, ומצד שני בשמיעה " בקול העם" מטעמים שבפחד ("כי יראתי את-העם ואשמע בקולם"). ... (cache)
 • ד ף ש ב ו ע י: יראתי את העם ואשמע בקולם... ועתה שא. -. נא את חטאתי ושוב עמי ואשתחוה. לה. ".' שאול. המ. כיר בחטאו. יב. קש מחילה ו. הוסיף לבק. ש. מ. שמואל. ש. יתפלל עמו ... (cache)

תגובות