מידת השקר, מרמה שחיתות וצביעות

קוד: מידת השקר בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל:

תוספות ותגובות