האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב

קוד: ביאור:שמואל א טז7 בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: מכתב

שמואל א טז7: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל שְׁמוּאֵל: אַל תַּבֵּט אֶל מַרְאֵהוּ וְאֶל גְּבֹהַּ קוֹמָתוֹ, כִּי מְאַסְתִּיהוּ; כִּי לֹא אֲשֶׁר יִרְאֶה הָאָדָם, כִּי הָאָדָם יִרְאֶה לַעֵינַיִם וה' יִרְאֶה לַלֵּבָב"

אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו

דוד התמודד כל ימיו עם אנשים גבוהים, וניצח בהתמודדות בזכות ליבו הטהור; ראו גובה לעומת לב בבית דוד.

כי מאסתיהו

מאס = לא בחר, או ביטל את בחירתו. ייתכן שה' כבר בחר באליאב, אולם שינה את דעתו בגלל תכונה שלילית שהתגלתה בליבו.

מהי תכונה זו? הפסוק לא מגלה לנו, אבל ייתכן שזו תכונה שהתגלתה במעשיו של אליאב בפרק הבא, שמואל א יז28: "וַיִּשְׁמַע אֱלִיאָב אָחִיו הַגָּדוֹל בְּדַבְּרוֹ אֶל הָאֲנָשִׁים, וַיִּחַר אַף אֱלִיאָב בְּדָוִד, וַיֹּאמֶר 'לָמָּה זֶּה יָרַדְתָּ? וְעַל מִי נָטַשְׁתָּ מְעַט הַצֹּאן הָהֵנָּה בַּמִּדְבָּר?! אֲנִי יָדַעְתִּי אֶת זְדֹנְךָ וְאֵת רֹעַ לְבָבֶךָ, כִּי לְמַעַן רְאוֹת הַמִּלְחָמָה יָרָדְתָּ'": אליאב התעצבן וצעק על דוד, וכך חשף את מידת הכעס שבליבו. ה' ראה את המידה הזו בליבו עוד בפרק הקודם, ולכן מאס אותו. לעומת זאת, דוד לא ענה לאליאב בכעס, אלא בהצטדקות וענוה - ולכן ה' בחר בו. חכמי התלמוד הסיקו מכאן מסקנה כללית: "כל שכועס - אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמים, מורידין אותו" (ר' מני בר פטיש, בבלי פסחים סו:).

הרעיון מתאים ל משלי טז32: "טוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִגִּבּוֹר, וּמֹשֵׁל בְּרוּחוֹ מִלֹּכֵד עִיר" - דוד ארך-האפיים נבחר, ואליאב הגיבור נדחה (פירוט).

כי לא אשר יראה האדם

לפי חז"ל, דברי ה' כאן כוללים תוכחה עדינה לשמואל, על כך שהתגאה ואמר, שמואל א ט19: "וַיַּעַן שְׁמוּאֵל אֶת שָׁאוּל, וַיֹּאמֶר אָנֹכִי הָרֹאֶה".

"כי לא - רצה לומר: איני רואה לתלות בדבר אשר רואה האדם" (מצודות).

כי האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב

1. לפי הפירוש המקובל, עיניים בתנ"ך מייצגות את המראה החיצוני (כמו מה שנאמר על המן, במדבר יא7: "וְהַמָּן כִּזְרַע גַּד הוּא, וְעֵינוֹ כְּעֵין הַבְּדֹלַח"); לב מייצג את הפנימיות. לפי זה כוונת הפסוק היא "האדם רואה רק את החיצוניות, בעוד שה' רואה גם את הפנימיות". בכל מקרה, ה' מוכיח את שמואל על כך שייחס חשיבות לצורתו החיצונית של אליאב.

אולם לפי פירוש זה, קשה להבין את תיאורו של דוד, בהמשך, שמואל א טז12: "וַיִּשְׁלַח וַיְבִיאֵהוּ, וְהוּא אַדְמוֹנִי עִם יְפֵה עֵינַיִם, וְטוֹב רֹאִי; וַיֹּאמֶר ה' 'קוּם מְשָׁחֵהוּ כִּי זֶה הוּא'"; אם החיצוניות אכן לא חשובה, מדוע צורתו החיצונית של דוד מתוארת בפירוט כה רב? האם שמואל לא הבין את המסר?!

2. אפשר להציע פירוש חדש: ה' לא התכוון להוכיח את שמואל אלא ללמד אותו את "חכמת הפרצוף" – החכמה שמאפשרת להכיר אופי של אדם ע"פ תוי-הפנים שלו. כאן זו לא בדיוק חכמת-הפרצוף אלא חכמת-העיניים. ה' אומר לשמואל: "אני, ה', רואה את האופי (הלבב) באופן ישיר; אבל אתה, האדם, לא יכול לראות ללבב, ולכן אם אתה רוצה להכיר אופי של אדם, אתה צריך להסתכל בעיניים שלו. אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו – כי זה לא חשוב, הפרט היחיד שחשוב זה העיניים".

ואכן שמואל הבין את המסר, וכשדוד הגיע הוא הסתכל בעיניים שלו וראה שהוא יפה עיניים; גם את שאר התיאורים של דוד בפסוק זה אפשר לקשר לעיניים שלו (ראו העיניים של דוד).

מקורות ופירושים נוספים

לפי הפירוש המקובל, הפסוק מלמד שאדם אינו יכול לדעת מה יש בליבו של אדם אחר, אפילו הוא נביא גדול כשמואל. לדיון נוסף בנושא:

פירוש מצודת דוד הוא ממש הפוך מפירושנו כאן: "יראה לעינים - אם הנראה הוא יפה עינים, שהוא הדבר אשר יראה האדם, ואין לתלות המלוכה בדבר זה.   אבל ה' יראה ללבב, הטובה היא, ובזה הדבר תלוי" (מצודות)

 • "נצטוינו לחתוך הדין על פי שנים עדים כשרים, ואע"פ שאפשר שהעידו שקר, הואיל וכשרים הם אצלנו, מעמידין אותם על כשרותן בדברים אלו. וכיוצא בהם נאמר (להלן כט כח) "הנסתרות לה' אלהינו" ונאמר האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" (רמב"ן על דברים יח כא).
 • "אמר רבי [אמי]: ארבע מאה בעיי' בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר [ולא איפשט להו חד]. אמר רבא: רבותא למבעי בעיי: בשני דרב יהודה, כולי תנויי בנזיקין; ואנן קא מתנינן טובא בעוקצין! וכי הוה מטי רב יהודה 'אשה שכובשת ירק בקדירה' ואמרי לה 'זיתים שכבשן בטרפיהן – טהורים' – אמר: הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא! ואנן, קא מתנינן בעוקצין תלת סרי מתיבתא;  ורב יהודה שליף מסאני ואתא מטרא, ואנן צווחינן וליכא דמשגח בן! אלא, הקב"ה - ליבא בעי, דכתיב וה' יראה ללבב" (בבלי סנהדרין קו:).
 • "האדם, אם לא חטא לא היה חומרו רק שכלי, ומלאה הארץ דעה, אף הארציות שבו. ועתה, לא נשאר בו משכיל רק הלב, כענין שפירשנו במקום אחר, הרמז האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב, שכשהלך אדם הראשון אחר מראה עיניו, כמו שנאמר "נחמד למראה", ה' לא יראה בו רק הלב. ואילו לא חטא האדם, ונשאר בגן עדן לעבדה ולשמרה, ודרשו רבותינו ז"ל (זוהר א, כז, א), מצות עשה ולא תעשה, היה מקיימה בבחינה אחרת, יותר רוחניי" (של"ה תולדות אדם בית החכמה תניינא).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • ישיבת פתח תקוה - והֲ´ א-להיכם מלככם בעיית המלוכה בספר שמואל: ... הגוים: (ו) וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל ה': (ז) ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך ... (cache)
 • שמואל: ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל, מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול ... (cache)
 • שמואל הנביא והמלוכה / יהודה אליצור: ויאמר ה' אל שמואל: שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלתי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבני ויעבדו אלהים ... (cache)
 • בקשת המלך בימי שמואל - 3 הסברים למניעים של הדמויות בפרשה: ולכן ה' אומר לו: "ויאמר ה' אל שמואל: שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך!" בזמן שאתה מדבר במשרד שלך עם הזקנים, תשמע מה צועקים העם שמפגינים מתחת לחלון שלך: "כי לא אותך ... (cache)
 • שמות, פרשות ויקהל-פקודי, תשס"א, ד"ר מאיר גרוזמן: ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל. מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי, כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול ... (cache)
 • סיכום שמואל א ג: במילה "דבר" כיוון עלי שלא מדעת לפתיחת הנבואה לשמואל " ויאמר ה' אל שמואל הנה אנכי עשה דבר". לשון "דבר" נזכר בפסוקים חמש פעמים. כיצד שכנע עלי את שמואל? עלי השביע את ... (cache)
 • פרק טז | שמואל מושח את דוד למלך: האל נזף בשמואל והעמיד אותו על טעותו: ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב (פסוק.) (cache)
 • שורש המחלוקת על המלוכה: ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם: ג€� הקב"ה רואה בבקשה למלך מאיסה בו ובמלכותו. בתקופה מאוחרת יותר, בימי עזיהו ... (cache)
 • דפי מקורות: ... להחניף להם כדי שלא ידחוהו וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך כי עיקר האשמה במלת לנו לשפטינו כ"א יהיה לנו ולא עלינו איך יהיה שופטינו ויאמר ה' אל שמואל שמע בקולם ... (cache)
 • יהדות - התחלה חדשה.: 13 יולי 2012 ... כאשר מגיעים בני ישי אל המפגש רואה שמואל את אליאב בן ישי והוא בטוח שהוא המלך הנבחר, אבל השם אומר לו שהבחנתו חיצונית ומוטעית: "ויאמר ה' אל שמואל: אל ... (cache)
 • שמואל א:: שמואל א - פרק טז: (א) ויאמר ה' אל שמואל: עד מתי אתה מתאבל אל שאול... כמה חביב היה שאול על שמואל, וכמה גדלו האכזבה והצער כאשר נעקרה המלכות ממנו. ונראה ששאול היה אפילו יותר חביב עליו ... (cache)
 • המלוכה בישראל - חברותא: וגם בעיני הקב"ה, כפי שמצויין מיד אחר כך " ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו ממלוך עליהם". והדברים תמוהים, הלא לא ביקשו ... (cache)
 • משיחת דוד: ואכן, בתחילת פרק טז קורא ה' אל שמואל: "ויאמר ה' אל שמואל, עד מתי אתה מתאבל אל שאול, ואני מאסתיו ממלוך על ישראל". למרות שעברו הימים וחלפו שבועות, שמואל עדיין מתאבל על ... (cache)
 • ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה: (ז') "ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם...". מהלך הדברים התחיל בכך ששמואל "זקן" (תש כוחו) והוא ממנה את בניו להמשיך דרכו אך הם מועלים בתפקידם ולוקחים שוחד. כתוצאה ממצב זה ... (cache)
 • ביאור:בחירה חופשית של האדם מול ה' ג€“ ויקיטקסט: 9 מאי 2012 ... ה' מאד לא אהב את בקשתם של ישראל, למנות עליהם מלך, ובכל זאת הסכים, שמואל א ח ז: "" ויאמר ה' אל שמואל: ""שמע בקול העם" "לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך ... (cache)
 • שמואל הנביא הלוי - MyTzadik, צדיקים, קברי צדיקים בעולם, תפילות, שידורים...: לאחר שזקני ישראל התקבצו במקום מגוריו 'רמתה' ודרשו שימליך עליהם מלך לשפטם ככל הגויים " ויאמר ה' אל-שמואל, שמע בקול העם לכל אשר-יאמרו אליך כי לא אותך מאסו כי-אותי מאסו ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - שמואל: ויאמר ה' אל שמואל הנה אנכי עושה דבר בישראל. ר' שמואל בר נחמני אמר רב זה שביית הארון: ולא הפיל מכל דבריו ארצה. ר"ר יודן בר' סימון אף משנפל ארצה לא הפיל מכל דבריו שכן הוא ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מוזר הייתי לאחי: "ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך" 5. שמואל נשלח אל בית ישי, קורא ... (cache)
 • הפטרת פרשת קרח ג€“ המלכת מלך בישראל ומשמעותה: "ויאמר ה' אל שמואל: שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אֹתך מאסו כי אֹתי מאסו ממלֹך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלֹתי אותם ממצרים ועד היום הזה ויעזבֻני ויעבדו ... (cache)
 • כעס: וכי אזל שמואל לממשחינהו, בכלהו כתיב 'לא בזה בחר ה'' ובאליאב כתיב ' ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו', מכלל דהוה רחים ליה עד האידנא. [עריכה] ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- לראות ולהראות: שמואל מבקש לראות בעצמו ולבחור את המלך, אום אינו מצליח, וכך נאמר (שמואל א פרק ט"ז) "ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך נגד ה' משיחו: ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ... (cache)
 • קובץ 45K) Word: ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב". גם בשווקי קדם היה הרוכל מכריז על מרכולתו בקול ואם ... (cache)
 • תפיסת ההיסטוריה במקרא / יהודה אליצור: ... וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל ה' ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם" וכו'. (cache)
 • האם מדינת ישראל מצווה למנות מלך?: "ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם",. יש להבין, היכן טמונה בבקשת העם אותה מאיסה, הרי הם מבקשים מלך כפי שנצטוו ... (cache)
 • מדרש תנחומא וירא ו ג€“ ויקיטקסט: 31 ינואר 2012 ... וכשהלך שמואל למשוח לדוד כיון שראה אליאב אמר (שמואל א טז ו) אך נגד ה' משיחו, (שמואל א טז ז) ויאמר ה' אל שמואל אל תביט אל מראהו, כיון שבא דוד א"ל קום ... (cache)
 • תנ"ך בגובה הנשמה: "ויאמר ה' אל שמואל " תנ"ך בגובה הנשמה - ספר שמואל ספר שמואל ֲ· הרב ראובן פיירמן ֲ· ניתן לצפיה באייפון, קובץ מקורות לשיעור האזן לשיעור צפה בשיעור (57 דקות) קוד שיעור: 48205 ... (cache)
 • מלכות שאול: קוים לדמותה: ויאמר ה' אל שמואל, שמע בקול העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אתך מאסו, כי אתי מאסו ממלך עליהם.... ועתה שמע בקולם, אך, כי העד תעיד בהם, והגדת להם, משפט המלך, אשר ימלך ... (cache)
 • ספר שמואל | ספר שמואל | - (כל הרבנים/יות)| שיעורי תורה | מכון מאיר: "ויאמר ה' אל שמואל " תנ"ך בגובה הנשמה - ספר שמואל ספר שמואל ֲ· הרב ראובן פיירמן ֲ· ניתן לצפיה באייפון, קובץ מקורות לשיעור האזן לשיעור צפה בשיעור (57 דקות) קוד שיעור: 48205 ... (cache)
 • האדם בצלם: לתפישת האדם במקרא ג€“ שיעור 16: ויאמר ה' אל שמואל: שמע בקול העם וכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מאסו, כי אותי מאסו ממלוך עליהם... אך הראית להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם ". המלכות לפי שמואל ולפי ה' (כפי ... (cache)
 • אליאב: ויהי בבואם וירא את אליאב, ויאמר אך נגד ה' משיחו. ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. (cache)
 • תנחומא - האזינו: חזר ולא ענהו, שנאמר, ויאמר ה' אל שמואל עד מתי אתה מתאבל על שאול (שם טז א). ענה לדוד ואמר, דרשתי את ה' וענני (תהל' לד ה). חזר ולא ענהו, שנאמר, ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary: ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מאסו אלא אותי ממלך עליהם. (פסוקים ו-ז). שמואל מוסר לזקנים את דברי ה' המבטאים הסתייגות ברורה מהדרישה ... (cache)
 • מנהיגות וחינוך בעידן הרייטינג: ויאמר ה' אל שמואל: אל תבט אל מראהו ואל גְּבֹהַּ קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. אף בשווקי קדם היה הרוכל מכריז על מרכולתו בקול, ... (cache)
 • תשנ"ט: "ויאמר ה' אל שמואל: עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלוך על ישראל, מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך. ויאמר שמואל: איך אלך ושמע שאול ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: בשעה שאמר לו מלא קרנך שמן, ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו. ודכוותה: והדבר אשר יקשה מכם. אמר לו הקב"ה למשה: אני מראה לך דבר שתלמידך יודע לשמעו ואין אתה יכול לשמעו ... (cache)
 • חירות האדם במקרא: נימה זו נשמעת גם בדבר ה' לשמואל הבא כתגובה לבקשת העם החפצים במלך: "ויאמר ה' אל שמואל, שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם" ... (cache)
 • ויצא חוטר מגזע ישי: חלק ד': לשון פסוקנו מעוררת בזכרוננו את תוכחת ה' לשמואל: "ויאמר ה' אל ג€“ שמואל אל-תבט אל-מראהו ואל-גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת שופטים - פרשת המלך: "ויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר אמרו אליך כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם". יש פה צו ונימוק, אך הם אינם תואמים זה לזה - מצד אחד ה' מצווה לשמוע בקולם, ... (cache)
 • more "ויאמר ה' אל שמואל ":
 • שמואל א טז ז: 24 יוני 2009 ... ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת ... (cache)
 • מדוע פחד שמואל למשוח את דוד? / יהודה איזנברג: "אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב". אל תתפלל על שאול, אומר ה' לשמואל. אתה רואה את עיניו ואת גובה ... (cache)
 • אליאב בן ישי ג€“ ויקיפדיה: הקב"ה לא הסכים עם בחירתו, ואמר לו " אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב". בפרק י"ז מתואר כי בעת המלחמה מול ... (cache)
 • סיכום שמואל א טז: אך ה' ענה לו: "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים, וה' יראה ללבב" (פס' ז). לא המראה החיצוני הנראה בעיני האדם הוא הקובע, ... (cache)
 • דוד המלך- חג השבועות: להפתעתו של שמואל הוא שומע את קול ה', אשר מורה לו: "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו ג€“ כי האדם יראה לעינים ג€“ וה' יראה ללבב". שמואל מנסה לאתר את משיח ה' ומורה לישי להעביר ... (cache)
 • הצפיה לישועה - שנה לגירוש: ... בית המדרש בונה את כולם, גם כאלו שלא נראים לנו כ'כ, 'אל תבט אל מראהו' - כך אמר לו הקב'ה לשמואל הנביא, ותורה מגינא ומצלא על כל אחד מלומדיה, ועל כל בית ישראל, וככל שנרבה ... (cache)
 • "כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב": על המתחפשים לברוח מאת ה': בראות שמואל הרואה את אליאב בכור ישי, הוא מכריז 'אך נגד ה' משיחו' (שמואל א טז ו), ואילו ה' נוזף בו: 'אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה (ה' יראה ג€“ כך ... (cache)
 • על מפקד בני ישראל לפני הכניסה לארץ *1: מודל המלוכה השני, זה של דוד, בז לדמותו החיצונית-ארצית של המלך: "אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאיסתיהו"; "האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב". דוד מופיע לראשונה כ'מנגן', ... (cache)
 • פרשת ראה ג€“ בטעם איסורי הגדידה והקרחה: וכבר נאמר: "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו וכו' כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב", רעיון אשר בניסוחים שונים חוזר ונשנה במקרא ובדברי חז"ל. אין למדוד ... (cache)
 • שער ברסלב - האדם יראה לעינים: ... הוא ראוי למלכות, כשהקב"ה הודיע לו: "אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" (שם טז). שמואל לא טעה בראייתו. (cache)
 • שיחת היום - שמץ של גאווה: בשעה שבא אל ישי כדי למשוח את אחד מבניו למלך ובחר בטעות באליאב ולא בדוד (אמר לו הקב"ה על אליאב: אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו). ישעיה, זכה והארהו הקב"ה ... (cache)
 • ישיבת היכל אליהו, "איזהו חכם הלומד מכל האדם": על כך אומר לו הקב"ה: "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב!". ניתן גם להוסיף ולומר שבן זומא בא ללמדנו שלא רק ההסתכלות על המציאות ... (cache)
 • פרשת דברים - "אלה הדברים" - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... אך נגד ה' משיחו. אמר לו הקב"ה: ולא אמרת אנכי הרואה? (שם ט"ז) אל תבט אל מראהו. ... (שם ט"ז) אל תבט אל מראהו. ספרי י"ז: והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי, אמר לו הקב"ה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מלך אשר יבחר ה': ... את אחי דוד וחשב שהם מתאימים לתפקיד, וה' אמר לו " אל תבט אל מראהו ", וחז"ל אמרו שלא זכה לגלות את המיועד למלך מפני שאמר "אנכי הרואה", עד שלבסוף ה' אמר לו למשוח את דוד, ... (cache)
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | פרשת השבוע | צדק, צדק תרדוף: ... אף על פי שאין בהם כל כך שאר תכסיסים הראויים לדיין כמו שלימות הקניין ושלימות הגוף" (הכוונה למראה חיצוני ומעמד כלכלי) כעניין " אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו" (ש"א ט"ז ז'). (cache)
 • איך משח שמואל את דוד למלך/יהודה איזנברג: לפיכך ענה לו האל: אל תבט אל מראהו כי מאסתיהו. ושאול הוא, שהיה יפה מראה וגבה קומה. מול המלך המיועד, ממלמל שמואל את בקשתו האחרונה בזכותו של שאול, נטיעתו הראשונה. (cache)
 • Yeshiva.org.il- מצאתי דוד עבדי: וכך מצאנו שדוד נבחר בהיסח הדעת, וכאשר שמואל הנביא חשב שראה וזיהה את המלך הנבחר מבני ישי נאמר לו " אל תבט אל מראהו... כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ... (cache)
 • ביאור:תהלים נא ג€“ ויקיטקסט: 13 נובמבר 2011 ... ידוע שדוד נבחר למלוכה בגלל ליבו " אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו" נוזף ה' בשמואל ומסביר לו את הבחירה... (cache); מקווה המים: נתבונן במילותיו של דוד ... (cache)
 • גן עדן בהר הקודש בירושלים: אחרית דבר: הלקח מן הביקורת שמשמיע ה' נגד שמואל שהלך אחר עיניו: "אל תבט אל מראהו... כי האדם יראה לעינים" (שמואל א טז, ז) יילמד על ידי החוטר אשר "לא למראה עיניו ישפוט" (ישעיה יא, ג). (cache)
 • סדנת "מנהיגות מוזיקלית": שמואל מתרשם מבכורו של ישי, אליאב, אך אלוהים אומר לו " אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו... כי האדם יראה לעיניים ואלוהים יראה ללבב", ובאופן דומה נדחים גם שאר בניו ... (cache)
 • שקיעת שמשו של שאול וזריחת שמשו של דוד: אז יאמר לו ה': "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם (יראה ה' ג€“ [כך בתרגום השבעים]) כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" (פס' ז). ה' מבטא בדבריו ... (cache)
 • הדשא של השכנה ירוק יותר? - הנה דרכים מקוריות שיסייעו לכם להתמודד עם...: הערות שוליים. 1. "אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" (שמואל א', טז, ז) ... (cache)
 • וקָנֶה לך חבר - סימן קצ - חביבים יסורים - תכלית היסורין.: כמו שאמר הקב"ה לשמואל: "אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו כי מאסתיהו" מכלל, שהיה ראוי אלא שנמאס. ז) מזלו של האדם גורם אם יוולד במזל של עוני או עושר, חלאים או בריאות וכו' ... (cache)
 • פרשת שופטים - שופטים ופרשת המלך - גיליונות נחמה ליבוביץ: כשתתן לך שופטים, אתה הממנה את השופטים, בחר את היותר שופטי צדק אף על פי שאין בהם כל כך שאר תכסיסים הראויים לדיין, כמו שלמות הקניין ושלמות הגוף כעניין " אל תבט אל מראהו ... (cache)
 • ואנכי עפר ואפר - מעלות הענווה: ויאמר ה' אל שמואל: אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב''. ''ויקרא ישי אל אבינדב ויעבירהו לפני שמואל ויאמר גם ... (cache)
 • הפרופיל של בני ישי: אבל ה' אמר לו (טז7) "אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כי מאסתיהו: כי לא אשר יראה האדם - כי האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב ". בסופו של דבר הגיע דוד, שהיה " אדמוני, עם יפה ... (cache)
 • ליבא לפומא לא גליא: אלא צריך להסתכל עליו החיצוני אף-על-פי-כן, כאשר אתה מביט עליו " אל תבט אל מראהו " בהתאם למציאותו האמיתית, שהוא בן אברהם, יצחק ויעקב!... ובפשטות: היות שאתה למדת חסידות, ... (cache)
 • more "אל תבט אל מראהו ":
 • וישב ג€“ כסליו תש"ע: אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו העביר לפני כולן והוא אומר לו לא בחר ה' באלה. לבסוף ויאמר שמואל אל יישי התמו הנערים? ויאמר עוד שאר הקטן.. ולמה נקרא קטן שהיה ... (cache)
 • מלבים: השיב לו: אל תבט אל מראהו (של שאול שעליו אמר: נגד ה' משיחו) ואל גבה קומתו כי מאסתיהו רצה לומר את הגבוה קומה, שהיה נרצה אצלי אז, מאסתי עתה, (כי המלך ניתן אז לתרעומת העם, ... (cache)
 • שקיעת שמשו של שאול וזריחת שמשו של דוד: אז יאמר לו ה': "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם (יראה ה' ג€“ [כך בתרגום השבעים]) כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" (פס' ז). ה' מבטא בדבריו ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - קנאה - לא תחמוד: ... הקדוש ברוך הוא להמליכו, ומיד אמר לו ה' בנבואה (שמואל א' טז, ז): "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, וה' יראה ללבב". (cache)
 • ביאור:האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב ג€“ ויקיטקסט: 14 יולי 2009 ... "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו" ג€“ כי זה לא חשוב, הפרט היחיד שחשוב זה העיניים (לפי אף אחד מהפירושים, לא ברור מה זה "כי לא אשר יראה האדם". ע"פ הפירוש ... (cache)
 • ידיעה ובחירה: ... לבבך כי למען ראות המלחמה ירדת וכי אזל שמואל לממשחינהו בכלהו כתיב לא בזה בחר ה' ובאליאב כתיב ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו מכלל דהוה ... (cache)
 • דף קשר מספר 479 - פרשת משפטים: וכאן מגיע הרעיון המרכזי בפרשה: "ויאמר ה' אל שמואל: אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים, וה' יראה ללבב". בשר ודם יכול ... (cache)
 • גן עדן בהר הקודש בירושלים: חלק שני - פס' ב-ה: שם נזף אלוהים בנביא שמואל על שהלך אחר מראה עיניו והניח כי אלוהים בחר באליאב, בכור ישי: "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה ... (cache)
 • דוד: ... (את אחיו הבכור של דוד) לפי מראה עיניו; ויאפ > ר ה' אל שמואל אל תבט אל מלאהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא א ^ ר ילאה האדם כי האדם ילאה לגינים וה' יל ^ ה ללבב (טז. (cache)
 • כעס- סדרת שיעורים: וכי אזל שמואל לממשחינהו, בכולהו כתיב: (וכשהלך שמואל למושחו בכולם כתוב): "לא בזה בחר ה'", ובאליאב כתיב: "ויאמר ה' אל שמואל, אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו". (cache)
 • שמואל א:: שמואל א - פרק י: זו השטחיות של העם שמסתכל בקנקן ולא במה שיש בו, וכמו שאמר ה' (להלן טז: ז): "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו... כי לא אשר יראה האדם; כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב". (cache)
 • שיח שחרית חודש אדר- האדם והבגד; מי עושה את מי: כאשר רואה שמואל הנביא את אליאב, בכור ישי, הוא מכריז 'אך נגד ה' משיחו' (שמואל א טז ו), ואילו ה' נוזף בו: 'אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי ... (cache)
 • Havolim: The Kingdom of David, or the Kingdom of Yishai?: Apr 18, 2012 ... (שמואל א טז) לא בזה בחר ה' ובאליאב כתיב (שמואל א טז) ויאמר ה' אל שמואל אל תביט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו מכלל דהוה רחים ליה עד האידנא ... (cache)
 • באורי אגדות פסחים: וכי אזל שמואל לממשחינהו בכלהו כתיב "לא בזה בחר ה'" ובאליאב כתיב "ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו" - מכלל דהוה רחים ליה עד האידנא. פירש רש"י: ... (cache)
 • שאלה חצופה מאוד - למה לרב אין זקן? - שאל את הרב - כיפה: 6 ינואר 2008 ... "ויאמר יהוה אל-שמואל, אל-תבט אל-מראהו ואל-גבה קומתו--כי מאסתיהו: כי לא, אשר יראה האדם--כי האדם יראה לעינים, ויהוה יראה ללבב." תמונה. 16. נו באמת. 1/11/ ... (cache)
 • הולדת שמואל הנביא: שמואל חשב למשוח אותו למלך אך ה' עצר בעדו באומרו "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו... כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב". שמואל הבין כי יופיו החיצוני של אליאב עומד בסתירה ... (cache)
 • לחצו כאן להורדת החוברת: אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי. מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם.,. כי האדם יראה לע. יניים וה. 'יראה ללבב. 'גם בשווקי קדם היה. הרוכל מכריז על מרכולתו בקול ואם ידע לחרוז היה ... (cache)
 • קלע בול | musaf: 19 נובמבר 2009 ... ויאמר ה' אל שמואל: אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב. ויקרא ישי אל אבינדב ויעברהו לפני ... (cache)
 • אדם ידיעה: ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. (שמואל א טז ז). מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך. (cache)
 • העיוור שראה את הנולד: ה' נוזף בו "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" (שמ"א טז, ז). בספר קדמוניות המקרא, מגנה הכותב את שמואל: ... (cache)
 • מחלוקות גלויות וסמויות בספרות המקרא: אך ה' גוער בשמואל ואומר: 'אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו (...) כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב' (שמואל א טז ח). ביטוי ההתנגדות לבחירת היפה, הגבוה, נועדה להביע ... (cache)
 • more "ואל גבה קומתו כי ":
 • דף קשר מספר 53 - פרשת פנחס: ... ואל גובה קומתו כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" (שם, ז'). אמר רבי מני ב"ר פטיש: כל שכועס אפילו פוסקים עליו גדולה מן השמים מורידים אותו. (cache)
 • ב"ה: יש לציין, כי ה' נוזף בו על מסקנתו הפזיזה ומוסיף שהוא בניגוד לאדם מסוגל לראות את אשר בלב האדם- "אל תבט על מראהו ועל גבוה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם ... (cache)
 • פרשת פנחס (1): גבוה קומתו כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב' (שמו"א טז, ו-ז). ומבואר ששמואל קם שבע פעמים לקראת כל בן ובן כאשר הציגו אותו לפניו, וטעה ... (cache)
 • המילה המנחה: ראייתו של שמואל, כפי שמיד מסתבר היא טעות, ואין הוא וה' רואים עין בעין את ילדי ישי: "ויאמר ה ' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גְּבֹהַּ קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי ... (cache)
 • ויקיציטוט:מיזם ציטוט היום/ארכיון אוגוסט 2007 ג€“ ויקיציטוט: 11, "אל-תבט אל-מראהו ואל-גבוה קומתו כי מאסתיהו: כי לא, אשר יראה האדם כי האדם יראה לעיניים, ויהוה יראה ללבב" ~ תנ"ך, ספר שמואל א', פרק טז' פסוק 7. 12, "כול אשר בלבבך ... (cache)
 • שמואל א, פרקים ט- ט"ז - סיכומים.נט: 13 אוקטובר 2011 ... יש לציין, כי ה' נוזף בו על מסקנתו הפזיזה ומוסיף שהוא בניגוד לאדם מסוגל לראות את אשר בלב האדם- "אל תבט על מראהו ועל גבוה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה ... (cache)
 • שמואל א - ללא ניקוד: ... ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב: {ח} ויקרא ישי אל אבינדב ויעברהו לפני שמואל ויאמר ... (cache)
 • ענין למעלה מהדעת | שנת 1986 | שלבי הסולם | כתבי רב''ש | הרב ברוך שלום...: וכעין זה יכולים לפרש את הכתוב (שמואל ט"ז, ז') "ויאמר ה' אל שמואל, אל תבט אל מראהו, ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב". (cache)
 • שמואל א: ... וירא את-אליאב; ויאמר, אך נגד יהוה משיחו. ז ויאמר יהוה אל-שמואל, אל-תבט אל-מראהו ואל- גבוה קומתו--כי מאסתיהו: כי לא, אשר יראה האדם--כי האדם יראה לעיניים, ויהוה יראה ללבב. (cache)
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף קו ג€“ ויקיטקסט: 8 יוני 2009 ... אלא הקב"ה - ליבא בעי, דכתיב (שמואל א טז ז) [ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים] וה' ... (cache)
 • more "מאסתיהו כי לא אשר ":
 • עקידת יצחק ובחירת ירושלים / מרדכי ברויאר: "אל תבט אל מראהו... כי לא אשר יראה האדם. כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב". (שמואל א' ט"ז, ז'). כך אמר ה', שעה ששמואל ראה את אליאב (שם פס' ו'). כי ה' ראה לו למלך בבני ישי (... (cache)
 • המשמעות הסמלית של עץ הארז: [17] חוסן המנהיג אינו הקריטריון היחיד לבחירת מנהיג, כנזכר בסיפור שמואל: "כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" (שמ"א טז:ז), אולם אפשר להבין מסיפור המלכת ... (cache)
 • ערכה של עבודת ה' 'שלא לשמה': לפי שאדון התורה יתרומם ויתעלה שמו, אין דבר הנעשה למראית עין שלם לפניו, כמו שנאמר "כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" (שמואל א טז, ז). לעבודה שלא ... (cache)
 • העיוור שראה את הנולד: ה' נוזף בו "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" (שמ"א טז, ז). בספר קדמוניות המקרא, מגנה הכותב את שמואל: ... (cache)
 • ע"פ 3417/99: כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב". (שמואל א' ט"ז, י"ז). וכאימרת בית המשפט האנגלי במאה החמש-עשרה, מפי Brian, C.J., על-כך שלא נדע מחשבותיו של אדם ... (cache)
 • ויקיציטוט:מיזם ציטוט היום/ארכיון מאי 2007 ג€“ ויקיציטוט: ויקיציטוט:מיזם ציטוט היום/ארכיון מאי 2007. מתוך ויקיציטוט, מאגר ... (cache)
 • פרופ' יאיר זקוביץ: ואתם נזכרים כאן בסיפור ראשיתו של דוד, סיפור משיחתו של דוד כאשר אלוהים נוזף שם בשמואל ואומר לו: 'כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים ואדוני יראה ללבב'. אם כן, השופט ... (cache)
 • ב"ה: כפי שאמר ה' אל שמואל: "כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים, וה' יראה ללבב" (שמ"א טז ז). ובישעיהו נה ח-ט נאמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה', כי גבהו ... (cache)
 • מלך אשר יבחר ה': 24 אוקטובר 2008 ... כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב". אבל אל ה' יתברך היא הבחירה, שהוא חוקר לב ובוחן כליות. והסיבה השלישית, שאף על פי שהעם ידעו ... (cache)
 • ן.: אשר יראה האדם כי האדם. יראה לעינים. וה' יראה ללבב". (שמואל א ט"ז: ו'-ז'). ומי אם כן הכיר בגדולתו של דוד אם לא הוא בעצמו והקב"ה. כמובן?! ומי אם כן יכול לדעת ולהכיר בגדולת צדיק ... (cache)
 • מבחן בתנ"ך / שמואל יז ג€“ יט: לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב_______________________________________________________. מחסן: הקרבתי קורבן / עוזר / אני מצטער ... (cache)
 • more "יראה האדם כי האדם ":
 • "האדם יראה לעינים והֲ´ יראה ללבב"*- לדרכו של השיפוט הנבואי: א. מבוא - נבואה שנצרכה לדורות. ב. "ואביון בעבור נעלים..." ג. הפרשנות הנבואית למעשה דוד ונבל ד. עוון קציני סדום ה. גבולות: בין שפיכות דמים לביעור הרע מישראל ו. מגיד מאחרית ראשית ... (cache)
 • מנהגי ראש השנה (חדש) 16/9 - Google Docs: היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים (שלא יהא כחונף), שיהיו פיו ולבו שוים, "כי האדם יראה לעינים, וה' יראה לבב".ולפי זה, בזמן שהאדם צועק "כתבנו לחיים", שפירוש "חיים" הוא ...
 • מפגש יעקב ועשיו (בראשית לב): "האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" גˆ™ הרב יובל שרלו. "האדם יראה לעינים. וה' יראה ללבב"[*]. לדרכו של השיפוט הנבואי. הרב יובל שרלו, ראש הישיבה. 1. מבוא - נבואה שנצרכה לדורות. 2. (cache)
 • הנסתרות והנגלות: ונאמר: "כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב"4. שני הפירושים שהצגנו כאן מעלים לדיון את הסוגיה הקשה של הפער הקיים לעתים במשפט בין האמת העובדתית-היסטורית לבין האמת ... (cache)
 • קכב. להבין מה שמבואר בשולחן ערוך | שמעתי | הרב יהודה אשלג, בעל הסולם...: היינו בזמן שאומר כתבנו לחיים, שגם הלב יסכים (שלא יהא כחונף), שיהיו פיו ולבו שוים, "כי האדם יראה לעינים, וה' יראה לבב". ולפי זה, בזמן שהאדם צועק " כתבנו לחיים", שפירוש "חיים" הוא ... (cache)
 • הנהגות בעבודת הבורא א - ל``ב: ... לפי שאדון התורה יתרומם ויתעלה שמו אין דבר הנעשה למראית עין שלם לפניו, כמו שנאמר כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. והסוד הנפסד הזה הוא הקרוי בפי חז''ל גם כת חנפים ונמנה ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: ... תליסר מתיבתא, ורב יהודה כד הוה שליף מסאניה אתא מטרא, ואנן מצווח צווחינן וליכא מאן דמשגח בן, אלא קודשא בריך הוא לבא בעי, דכתיב: כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. (cache)
 • הנחש האשים את ה' באינטרס אישי: "כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב": על המתחפשים לברוח מאת ה': סיפור זה אכן מדגיש את הזיקה בין ראייה לידיעה, כדברי הנחש לאשה: 'כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו ... (cache)
 • קרח עב ויפרח מטה אהרון: 21 יוני 2012 ... גדולת האחר נובעת מהכרת קטנותך.הקב"ה הוא אשר רואה ויכול להראות את גדולת האדם, אדם יראה לעינים וה' יראה ללבב.והנה פרח מטה-אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ... (cache)
 • פרשת השבוע: קשה ומלאת חתחתים היא מלאכתו של השופט בבקשו להגיע לחקר האמת; כלי אומנותו על כורחו מוגבלים הם: "כי האדם יראה לעינים, וה' יראה ללבב" (שמואל א, טז, ז). יחד עם זאת, חובתו ... (cache)
 • מקורות לפרק: אל תבט אל גבה קומתו וכו' כי מאסתיהו וכו' כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב (שמו"א טז, ז) ג€“ [חז"ל דרשו כאן לענין כעס, שהוא מתעורר בלבו של אדם, כדכתיב "והסר כעס מלבך" (קהלת ... (cache)
 • נפטר הרב יוסף שלום אלישיב - TheMarker Cafe: 18 יולי 2012 ... מקרב אנשי אקדמיה יראי שמים,ירא שמים זה הוא מקום אנטימי בין האדם לבוראו והרי ידוע שהאדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. ע"פ הכלל "בדעת רבים להטות". (cache)
 • פרק ז | הבטחת הנצח לבית דוד: 2 בשמואל א' טז, 7 אומר האל לשמואל: כי האדם יראה לעינים וה' יראה. ללבב הסבירו דברים אלו בהקשר של בקשת דוד, של תשובת נתן ושל סירוב האל. פרק ז, פסוקים: 7-4 התנגדותו ... (cache)
 • שמואל הנביא: נגלה אליו הקב"ה באמרו 'האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב'. ולבסוף המליך את דוד. לאחר זמן ראינו ששלטה באליאב מדת הכעס כאשר כעס על דוד אחיו, ולכן אינו ראוי למלוך. (cache)
 • תלמוד ומעשה: מקורות לשיעור 2 - עבודת המידות על פי "תומר דבורה": 16 מאי 2012 ... וסימנך 'האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב' (שמואל - א טז, ז), לאחר שהלך אדם אחר מראות עיניו כמו שנאמר 'ותרא כי טוב העץ למאכל' (בראשית ג, ו), אז ה' לא ראה בו ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- ברכת בלעם - ברכה או קללה?: ... שהעידו בשקר הואיל וכשרים הם אצלינו מעמידין אותן על כשרותן, ובדברים האלו וכיוצא בהן נאמר הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו, ונאמר כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב". (cache)
 • משנה תורה - ספר המדע: ובדברים האלו וכיוצא בהן נאמר (דברים כט-כח) ''הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו''. ונאמר (שמואל א טז-ז) ''כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב'': הלכות יסודי התורה - פרק שמיני ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מעלות האשה בעבודת הקב"ה: "כי האדם יראה לעינים, וה' יראה ללבב" (שמואל א, טז, ז). כי מאמינות גדולות היו הנשים ההן. והרי על ענין זה עצמו שהזכרנו כאן החליטו חז"ל "בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ... (cache)
 • נצח ישראל פרשת דוד המלך ובת שבע, אמא של מלכות: בשעה ששמואל חשב למשוח את אליאב, אחי דוד, אמר ה' לנביא כי נמאס אליאב בעיני ה': 'כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב', מכאן שה' בחר בדוד מתוך שליבו טהור מכל שמץ, מיאוס ... (cache)
 • סיכום שמואל ב ז: כפי שאמר ה' אל שמואל: "כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעינים, וה' יראה ללבב" (שמ"א טז ז). ובישעיהו נה ח-ט נאמר: "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי נאם ה', כי גבהו ... (cache)
 • תלמוד ומעשה: 12 יוני 2012 ... וסימנך 'האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב' (שמואל - א טז, ז), לאחר שהלך אדם אחר מראות עיניו כמו שנאמר 'ותרא כי טוב העץ למאכל' (בראשית ג, ו), אז ה' לא ראה בו ... (cache)
 • כא: 24 יוני 2009 ... הם אצלנו מעמידין אותם על כשרותן בדברים אלו וכיוצא בהם נאמר (להלן כט כח) הנסתרות לה ' אלהינו ונאמר (שמואל א טז ז) האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב ... (cache)
 • more "יראה לעינים וה' יראה ":
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים: ואז אמר לו השם יתברך: אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו וגו', כי לא אשר יראה האדם לעינים וה' יראה ללבב. כי בעבור שחשב שמואל שאליאב ראוי למלוכה בעבור היותו יפה מראה וגבוה ... (cache)
 • חן: ואמר על הנהגת דרך ארץ שאין עמו יראת שמים לשון שקר, כי עיקר החן הוא, שיהיה נושא חן בעיני הזולת, וכשיחסר יראת שמים הרי החן הזה שקר, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב, ואיננו ... (cache)
 • הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו: ... הואיל וכשרים הם אצלינו, מעמידין אותן על כשרותן, ובדברים האלו וכיוצא בהן נאמר: "הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו", ונאמר: "כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" (שמואל א טז, ... (cache)
 • פרשת קרח - והנה פרח מטה אהרון לבית לוי: כלפי חוץ אמנם נראים כולם זהים וודאי יש קדושה בכל יהודי, ומכל מקום "האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב ", ובחירתו של אהרן ובניו נובעת מראייה פנימית שאין בשר ודם יכול לראותו; כשם ... (cache)

תגובות