הכמות נבל ימות אבנר?!

קוד: ביאור:שמואל ב ג33 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דוד קונן על אבנר בן נר, שנרצח על-ידי יואב בן צרויה:

שמואֶל ב ג33: "וַיְקֹנֵן הַמֶּלֶךְ אֶל אַבְנֵר וַיֹּאמַר: הַכְּמוֹת נָבָל יָמוּת אַבְנֵר?"

ניתן לפרש את הקינה בכמה דרכים.

1. נבל = אדם גס וברברי. מות נבל = מוות כמו אצל הברברים, בלי משפט: "וכי מהראוי הוא שימות אבנר בחרב זולת מלחמה, כמות איש נבל - פחות המעלה?" (מצודות)

2. נבל = פושע, רשע (רש"י). "איך קרה הדבר שאבנר, גיבור המלחמה נפל לא בקרב, אלא כפושע שנידון למיתה. הוא לא נפל כשבוי בידי אויביו שאסרו את ידיו ואת רגליו, אלא כגיבור חופשי ואמיץ כוח שרוצחי חרש בני עוולה התנפלו עליו ורצחוהו." (ברוריה).

3. נבל = בוגד, כפוי טובה.  "אבנר לא נפל כנפול בוגד מפר ברית, המובל למשפט אסור בכבלי ברזל ונחושת, אלא הוא איש צדיק שנרצח ע"י בני עולה." (חיים גבריהו), ואפשר גם לפרש: מות נבל = מוות בידי נבל, נבל הוא כינוי ליואב: יואב התנהג בכפיות-טובה, כי אבנר בא לכרות איתם ברית והוא הרג אותו.

4. נבל = נבל הכרמלי (ראו שמואל א כה). דוד חשב שנבל היה מורד במלכות, ולכן היה ראוי למות; אבל אבנר לא היה מורד במלכות, להיפך, הוא שיתף פעולה עם דוד ופעל למען אחדות עם ישראל, ולכן לא היה ראוי לו למות כמו נבל (אראל).

לעיון נוסף:


תגובות