עבדו את אנשי חמור אבי שכם ומדוע נעבדנו אנחנו

קוד: שיחה:שופטים ט28 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: סיגל, אראל

אל: מכתב

שופטים ט28: " וייצאו השדה ויבצרו את כרמיהם, וידרכו, ויעשו הילולים; ויבואו בית אלוהיהם, ויאכלו, וישתו, ויקללו את אבימלך. ויאמר געל בן עבד:'מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו - הלוא בן ירובעל, וזבול פקידו; עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו . ומי ייתן את העם הזה בידי, ואסירה את אבימלך!'; ויאמר לאבימלך: 'רבה צבאך וצאה!' "

לאחר שהתערערו היחסים בין אנשי שכם לבין אבימלך, הגיעו לשכם געל-בן-עבד ואחיו. הרעיון הכללי בדבריו של געל ברור: הוא מורד במלכותו של אבימלך. אבל לא ברור המשפט " עבדו את אנשי חמור אבי שכם " - מה פתאום הוא מזכיר את חמור אבי שכם?

1. בשכם היו תושבים כנענים (או גרים), צאצאיהם של הכנענים שגרו שם בימי האבות (ע' פירוש 'דעת-מקרא'). בימי האבות שלט בעיר חמור אבי שכם (ע' בראשית לד). געל ניסה לשכנע את תושבי העיר לחזור לאותם ימים, שבהם כנענים שלטו בעיר, ולהתנער משלטונם של אבימלך וזבול הישראליים (ע"פ סיגליה) .

הבעיה בפירוש הזה היא, שלפיו היה ראוי לכתוב " הבה נעבוד את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבוד את אבימלך?". מלשונו של געל: " עבדו [אתם] את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו ? " נראה, ש אנשי שכם רצו לעבוד את חמור, אבל געל ואחיו (שכנראה באו מחוץ לשכם - כמו שכתוב בשופ' ט 26 " ויבוא געל בן עבד ואחיו ויעברו בשכם ") לא רצו לעבוד אותם, ועדיין לא ברור מה הקשר.

2. כשאדם רוצה לסתור טענות של אחרים, הוא מקצין אותן ומראה שהן מובילות לאבסורד. הטענה של געל היתה: " מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו? " כלומר: אין קשר בין אבימלך לשכם ולכן אין סיבה שנעבדנו ("איפה אבימלך ואיפה שכם?!"). ייתכן שבשכם היה מיעוט שטען, שצריך לעבוד את אבימלך כי הוא בנו של גדעון, שהיה המנהיג בדור הקודם (" הלוא בן ירובעל, וזבול פקידו "). על טענה זו ענה געל: "אם כך - אז אתם צריכים לעבוד אנשי חמור אבי שכם, כי חמור היה המנהיג הראשון של העיר!". והוא סיים: " ומדוע נעבדנו אנחנו?! " כלומר - אנחנו לא מוכנים לעבוד אף אחד - לא את חמור ובוודאי לא את אבימלך (ע"פ רש"י ומצודת-דוד) .

3. בחילוף ע' בא' : " הלוא בן ירובעל וזבול פקידו אִבּדוּ את אנשי חמור אבי שכם... ". ייתכן שאבימלך וזבול הרגו ואיבדו את צאצאי הכנענים (או הגרים) שגרו בשכם (" אנשי-חמור-אבי-שכם "). וייתכן גם שגעל ואחיו היו גם-כן גרים מהערים שבסביבות שכם. לפי זה געל ואחיו היו קרובים של אנשי-חמור-אבי-שכם, וזה מסביר למה הם הגיעו לשכם ונלחמו באבימלך - הם רצו לנקום את דמי בני-עמם שנהרגו. ולפי זה המשך המשפט מתאים: "... ומדוע נעבדנו אנחנו?! ": דווקא אנחנו - שאנחנו קרובים של אנשי-חמור-אבי-שכם - נעבוד את אבימלך, שאיבד את בני-עמנו?! { געל אמר את הדברים כשהיה שיכור, אז זה לא צריך להפתיע אותנו שהוא החליף אותיות. }

4. בשינוי ניקוד: " הלוא בן ירובעל וזבול פקידו עָבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו?! " כלומר: בן-ירובעל וזבול פקידו שיתפו פעולה עם הכנענים, צאצאיהם של חמור אבי שכם (אולי בגלל שהם קיבלו 70 כסף מבית-בעל-ברית - מקדש כנעני); אז מדוע שאנחנו נעבוד אותו?! (הרי חמור היה מנהיג גרוע - בגללו שמעון ולוי הרסו את העיר...).

5. בהתחלה געל אמר אל אנשי-שכם " מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו!? " ואז פנה אל אבימלך וזבול ואמר להם: " הלוא! { מילת קריאה, כמו בימינו... } בן ירובעל וזבול פקידו! עִבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו?! ".

6. יצא לי לפגוש כמה שיכורים בחיים – והם דיברו בצורה מאד מבולבלת: הם אמרו חצאי-משפטים שלא קשורים אחד לשני, העלו אסוציאציות מוזרות, קפצו מנושא לנושא וכו'. לפי זה אפשר גם להסביר את דברי געל:בהתחלה הוא פנה אל אנשי שכם ואמר להם " מי אבימלך ומי שכם כי נעבדנו?! הלוא בן ירובעל וזבול פקידו! " ואז הוא פתאום נזכר באנשי-חמור-אבי-שכם (אולי הוא ראה חמור שעבר שם וזה עורר אצלו אסוציאציה), והוא פנה אל אבימלך וזבול ואומר להם " עבדו את אנשי חמור אבי שכם ", ואז חוזר למשפט הראשון וממשיך אותו: " ומדוע נעבדנו [את אבימלך] אנחנו? ". ראו חוח עלה ביד שיכור, ומשל בפי כסילים .

7. " חמור אבי שכם " בכלל לא קשור לחמור שמשל בשכם בימי האבות – זה פשוט כינוי גנאי לאבימלך (הוא משווה אותו לחמור). לפי זה כל המשפט מדבר רק על אבימלך ואין בו סטיות מהנושא (ע"פ מלבי"ם) .

תגובות