הנאום המדיני של יפתח הגלעדי מול מלך בני עמון בנושא חבל הגלעד

קוד: נאום יפתח בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: