מספרי ימים בסיפור חתונת שמשון

קוד: מספרי ימים בסיפור חתונת שמשון בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אראל

אל: מכתב

בשופטים יד יש שישה מספרי-ימים:

המספרים לא מתאימים -- במיוחד ב' לא מתאים לג' וג' לא מתאים לד'. רוב הפירושים שמצאתי (חוץ מרד"ק) מפרשים שכל מספר מתייחס למשהו אחר, למשל:

  1. מספרים א-ב,ה-ו מתייחסים לימי המשתה, אבל מספר ג' מתייחס לימי השבוע -- זה היה היום הרביעי של המשתה, שהיה ביום השביעי בשבוע. מספר ד' מתייחס שוב לימי המשתה, אבל הכוונה רק לשלושת הימים שנשארו מתוך השבעה [רש"י].
  2. היו שני משתאות -- מספרים א-ג מתייחסים למשתה הראשון, ומספרים ד-ו מתייחסים למשתה השני [מלבי"ם].
  3. אצל הפלשתים קראו "יום" גם לחצי יממה: מספרים א-ב,ה-ו מתייחסים ליממות שלמות, אבל מספרים ג-ד מתייחסים לחצאי יממות. הפלשתים "לא יכלו להגיד החידה" 3 יממות (כלומר 6 חצאי יממות), ובחצי-יממה הבא (השביעי) הם אמרו לאשת שמשון 'פתי את אישך', והיא הציקה לו בשבעת חצאי-היממות הבאים.

פירוש אחר [ע"פ 'אחשורוש', שם בדוי]: אשת שמשון בכתה עליו רק ביום השביעי, אבל היא בכתה כל-כך הרבה שכל השמחה שלו נהרסה, וזה נראה לו כאילו שהיא בכתה כל שבעת ימי המשתה.

כל הפירושים האלה הם דחוקים למדי -- הייתי רוצה לדעת אם יש פירוש יותר טוב...

 

הערה מעניינת

בסיפור של החידה (שופטים יד) נזכרים "שלושת ימים" ו"היום השביעי". המספרים האלה נזכרים גם בפרשת טומאת מת -- צריך להזות על המיטהר מטומאת מת ביום השלישי וביום השביעי. האם יש קשר בין הדברים?

 


מספרי ימים בסיפור חתונת שמשון

 


תגובות