מספרים בספר שופטים

קוד: מספרים בספר שופטים בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 5

במספרים המופיעים בספר שופטים יש חוקיות מסויימת: יש פרשות שיש בהן "ספרה מנחה", שמופיעה בהרבה מספרים בפרשה.

שופטים ג - הספרה 8

בשופטים ג' יש הרבה מספרים עם הספרה 8:

שופטים ה - הספרה 4

בשירת דבורה יש רק שני מספרים – ובשניהם מופיעה הספרה 4:

שופטים ו-ט - הספרה 7

בפרשת גדעון יש הרבה מספרים עם הספרה 7:


שופטים יד-טז - הספרה 3

בפרשת שמשון מופיעים הרבה מספרים עם הספרה 3:

תגובות